Linear Algebra and Geometry 2 - NMAG102
Title: Lineární algebra a geometrie 2
Guaranteed by: Department of Algebra (32-KA)
Faculty: Faculty of Mathematics and Physics
Actual: from 2019
Semester: summer
E-Credits: 8
Hours per week, examination: summer s.:4/2, C+Ex [HT]
Capacity: unlimited
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: not taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Additional information: http://www.karlin.mff.cuni.cz/~barto/LA1819leto.html
Guarantor: doc. RNDr. David Stanovský, Ph.D.
Class: M Bc. FM
M Bc. FM > Povinné
M Bc. FM > 1. ročník
M Bc. MMIB
M Bc. MMIB > Povinné
M Bc. MMIB > 1. ročník
M Bc. MMIT
M Bc. MMIT > Povinné
M Bc. OM
M Bc. OM > Povinné
M Bc. OM > 1. ročník
Classification: Mathematics > Algebra
Co-requisite : NMAG101
Incompatibility : NALG002, NMAG112
Interchangeability : NALG002, NMAG112
Is incompatible with: NMAG114, NMAG112
Is interchangeable with: NMAG114, NALG002, NMAG112
In complex pre-requisite: NMAG201, NMAG202, NMAG206, NMAG211, NMFM202, NMNM331, NMSA336
Opinion survey results   Examination dates   Schedule   Noticeboard   
Annotation -
The second introductory lecture in linear algebra for General Mathematics, Financial Mathematics, and Information Security
Last update: G_M (15.05.2012)
Course completion requirements - Czech

Zápočet z předmětu je nutnou podmínkou účasti u zkoušky.

Podmínkou pro získání zápočtu je zisk dostatečného počtu bodů za kvízy a domácí úkoly v průběhu semestru, podrobně jsou podmínky popsány na stránce k přednášce http://www.karlin.mff.cuni.cz/~barto/LA1819leto.html. Povaha kontroly studia pro získání zápočtu vylučuje možnost opakování této kontroly.

Last update: Barto Libor, doc. Mgr., Ph.D. (25.02.2019)
Literature -

L. Bican, Lineární algebra a geometrie, Academia, Praha 2000.

J. Bečvář, Vektorové prostory I, II, III, SPN Praha 1978, 1981, 1982.

J. Bečvář, Sbírka úloh z lineární algebry, SPN Praha 1975.

L. Bican, Lineární algebra, SNTL Praha 1979.

L. Bican, Lineární algebra v úlohách, SPN Praha 1979.

C.D. Meyer, Matrix Analysis and Applied Linear Algebra, SIAM 2000.

T.S. Blyth, E.F. Robertson, Basic Linear Algebra, Springer Verlag London,2002,

S.H. Friedberg, A.J. Insel, L.E.Spence, Linear Algebra, Third Edition, Prentice-Hall, Inc., 1997

Last update: Žemlička Jan, doc. Mgr. et Mgr., Ph.D. (22.08.2012)
Requirements to the exam - Czech

Zkouška je písemná, podrobné informace a požadavky jsou na stránce přednášky http://www.karlin.mff.cuni.cz/~barto/LA1819leto.html

Last update: Barto Libor, doc. Mgr., Ph.D. (25.02.2019)
Syllabus -
  • standard aand abstract scalar product, orthogonal basis, Gram-Schmidt orthogonalization,
  • ortogonal and unitary mappings and matrices, rotations (especially in 3D), group properties,
  • vlastní čísla a vlastní vektory, diagonalizovatelné operátory, Jordanův kanonický tvar,
  • unitary and orthogonal diagonalization, spectral theorems, singular value decomposition,
  • bilinear and quadratic forms, their matrix, orthogonalization, inertia theorem,
  • afine spaces, afine and metric classification of quadratic forms

Last update: Tůma Jiří, doc. RNDr., DrSc. (22.05.2017)