Linear Algebra and Geometry 1 - NMAG101
Title: Lineární algebra a geometrie 1
Guaranteed by: Department of Algebra (32-KA)
Faculty: Faculty of Mathematics and Physics
Actual: from 2019
Semester: winter
E-Credits: 8
Hours per week, examination: winter s.:4/2, C+Ex [HT]
Capacity: unlimited
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: not taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Additional information: http://msekce.karlin.mff.cuni.cz/~smid/pmwiki/pmwiki.php?n=Main.LAproMZS1819
Guarantor: doc. RNDr. David Stanovský, Ph.D.
Mgr. Dalibor Šmíd, Ph.D.
Class: M Bc. FM
M Bc. FM > Povinné
M Bc. FM > 1. ročník
M Bc. MMIB
M Bc. MMIB > Povinné
M Bc. MMIB > 1. ročník
M Bc. MMIT
M Bc. MMIT > Povinné
M Bc. OM
M Bc. OM > Povinné
M Bc. OM > 1. ročník
Classification: Mathematics > Algebra
Incompatibility : NALG001, NMAG111
Interchangeability : NALG001, NMAG111
Is co-requisite for: NMAG102
Is incompatible with: NMAG111, NMAG113
Is interchangeable with: NMAG111, NALG001, NMAG113
In complex pre-requisite: NMAG201, NMAG202, NMAG206, NMAG211, NMFM202, NMNM331, NMSA336
Opinion survey results   Examination dates   Schedule   Noticeboard   
Annotation -
The first introductory lecture in linear algebra for General Mathematics, Financial Mathematics, and Information Security. Basic matrix operations, systems of linear equations, arithmetic vector spaces, linear dependence, linear envelope, dimension, orthogonality and orthogonalization, matrix decompositions, least squares problem, determinants.
Last update: G_M (15.05.2012)
Course completion requirements - Czech

Zápočet z předmětu je nutnou podmínkou účasti u zkoušky.

Podmínkou pro získání zápočtu je zisk dostatečného počtu bodů za kvízy a domácí úkoly v průběhu semestru, podrobně jsou podmínky popsány na stránce k přednášce http://msekce.karlin.mff.cuni.cz/~smid/pmwiki/pmwiki.php?n=Main.LAproMZS1819. Povaha kontroly studia pro získání zápočtu vylučuje možnost opakování této kontroly.

Last update: Šmíd Dalibor, Mgr., Ph.D. (22.10.2018)
Literature -

C.D. Meyer, Matrix Analysis and Applied Linear Algebra, SIAM 2000.

T.S. Blyth, E.F. Robertson, Basic Linear Algebra, Springer Verlag London,2002,

S.H. Friedberg, A.J. Insel, L.E.Spence, Linear Algebra, Third Edition, Prentice-Hall, Inc., 1997

L. Barto, J. Tůma, Lineární algebra a geometrie, elektronická skripta

Last update: Tůma Jiří, doc. RNDr., DrSc. (22.05.2017)
Requirements to the exam - Czech

Zkouška je písemná, podrobné informace a požadavky jsou na stránce přednášky http://msekce.karlin.mff.cuni.cz/~smid/pmwiki/pmwiki.php?n=Main.LAproMZS1819 .

Last update: Šmíd Dalibor, Mgr., Ph.D. (22.10.2018)
Syllabus -
  • fields, characteristic of a field,
  • systems of linear equations, Gauss elimination, parametric form of the solution set
  • elements of matrix operations, matrix as a linear mapping, group of regular matrices
  • abstract vector spaces, linear independence, linear span, basis, dimension, rank of a matrix, fundamental subspaces of a matrix,
  • linear mapping, matrix of a linear mapping, change of basis, space of linear mappings,
  • determinant, geometric meaning, Vandermond matrix

Last update: Tůma Jiří, doc. RNDr., DrSc. (11.10.2017)