SubjectsSubjects(version: 845)
Course, academic year 2018/2019
   Login via CAS
Theory of Nuclear Reactions - NJSF196
Title in English: Teorie jaderných reakcí
Guaranteed by: Institute of Particle and Nuclear Physics (32-UCJF)
Faculty: Faculty of Mathematics and Physics
Actual: from 2015 to 2019
Semester: winter
E-Credits: 3
Hours per week, examination: winter s.:2/0 Ex [hours/week]
Capacity: unlimited
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Guarantor: prof. RNDr. Jan Kvasil, DrSc.
Mgr. František Knapp, Ph.D.
Annotation - Czech
Last update: T_UCJF (19.03.2015)
Mechanizmy jaderných reakcí Formální Feshbachova teorie jaderných reakcí (otevřené a uzavřené kanály, promptní a časově zpožděné procesy) Mnohokanálový popis reakcí (pružný rozptyl, nepružné procesy, S-matice, optický teorém, detailní rovnováha) Přímé jaderné procesy (PWBA, DWBA, metoda vázaných kanálů) Reakce jdoucí přes složené jádro (statistická teorie jaderných reakcí, Hauser-Feshbachův přístup)
Course completion requirements - Czech
Last update: doc. Mgr. Milan Krtička, Ph.D. (10.06.2019)

Složení ústní zkoušky.

Literature -
Last update: doc. Mgr. Milan Krtička, Ph.D. (14.01.2019)

Feshbach H., Theoretical Nuclear Physics - Nuclear Reactions, J. Wiley & Sons, N.Y., 1992

Hodgson P.E., Nuclear Reactions and Nuclear Structure, Clarendon Press, Oxford, 1971

Froebrich P., Lipperheide R., Theory of Nuclear Reactions, Clarendon Press, Oxford, 1996

Requirements to the exam - Czech
Last update: doc. Mgr. Milan Krtička, Ph.D. (10.06.2019)

Požadavky ke zkoušce odpovídají sylabu předmětu v rozsahu prezentovaném na přednášce.

Syllabus - Czech
Last update: doc. Mgr. Milan Krtička, Ph.D. (14.01.2019)

Mechanizmy jaderných reakcí

Formální Feshbachova teorie jaderných reakcí (otevřené a uzavřené kanály, promptní a časově zpožděné procesy)

Mnohokanálový popis reakcí (pružný rozptyl, nepružné procesy, S-matice, optický teorém, detailní rovnováha)

Přímé jaderné procesy (PWBA, DWBA, metoda vázaných kanálů)

Reakce jdoucí přes složené jádro (statistická teorie jaderných reakcí, Hauser-Feshbachův přístup)

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html