SubjectsSubjects(version: 928)
Course, academic year 2022/2023
   Login via CAS
Problems of Contemporary Nuclear Physics - NJSF194
Title: Aktuální problémy jaderné fyziky
Guaranteed by: Institute of Particle and Nuclear Physics (32-UCJF)
Faculty: Faculty of Mathematics and Physics
Actual: from 2015
Semester: summer
E-Credits: 3
Hours per week, examination: summer s.:0/2, C [HT]
Capacity: unlimited
Min. number of students: unlimited
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Guarantor: prof. RNDr. Pavel Cejnar, Dr., DSc.
doc. Mgr. Milan Krtička, Ph.D.
Mgr. František Knapp, Ph.D.
Annotation - Czech
Last update: T_UCJF (19.03.2015)
Výuka je vedena formou referátů studentů, případně vyučujících či dalších zvaných účastníků, o zajímavých problémech současné teoretické a experimentální jaderné (mnohočásticové) fyziky.
Course completion requirements - Czech
Last update: prof. RNDr. Pavel Cejnar, Dr., DSc. (06.10.2017)

Podmínkou získání zápočtu je docházka a aktivita, nebo domácí práce definovaná během semináře. Povaha kontroly studia předmětu vylučuje opakování této kontroly.

Literature -
Last update: T_UCJF (19.03.2015)

A.Bohr, B.Mottelson: Nuclear Structure I, II (Benjamin, New York, Amsterdam, 1969, 1970)

Syllabus - Czech
Last update: T_UCJF (19.03.2015)

Výuka je vedena formou referátů studentů, případně vyučujících či dalších zvaných účastníků, o zajímavých problémech současné teoretické a experimentální jaderné (mnohočásticové) fyziky.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html