SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Practical Course in Nuclear Physics - NJSF150
Title: Praktikum jaderné a částicové fyziky
Guaranteed by: Institute of Particle and Nuclear Physics (32-UCJF)
Faculty: Faculty of Mathematics and Physics
Actual: from 2021
Semester: summer
E-Credits: 5
Hours per week, examination: summer s.:0/4, MC [HT]
Capacity: unlimited
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Guarantor: Ing. Vít Vorobel, Ph.D.
doc. Mgr. Milan Krtička, Ph.D.
Classification: Physics > Nuclear and Subnuclear Physics
Annotation -
Laboratory courses extending Physics Laboratories IV. Different tasks serve to enhancing of the knowledge of the basic measuring methods used in the nuclear and particle physics.
Last update: Krtička Milan, doc. Mgr., Ph.D. (09.06.2021)
Course completion requirements -

A report on the specified number of measurements must be submitted.

Last update: Krtička Milan, doc. Mgr., Ph.D. (09.06.2021)
Literature -

Návody k jednotlivým úlohám

Last update: Krtička Milan, doc. Mgr., Ph.D. (09.06.2021)
Requirements to the exam -

A report on the specified number of measurements must be submitted.

Last update: Krtička Milan, doc. Mgr., Ph.D. (09.06.2021)
Syllabus - Czech

Experimentální úlohy:

1. Identifikace prvků na základě jejich charakteristického rentgenového záření

2. Studium rozpadu gama

3. Neutronová aktivační analýza

4. Kosmické záření

5. Studium jaderných reakcí

6. Spektrum kvant gama při vysokých energiích

7. Měření beta spektra polovodičovým detektorem

8. Měření úhlového rozdělení v gama-gama koincidencích

9. Totální účinný průřez interakce gama záření

Last update: Krtička Milan, doc. Mgr., Ph.D. (09.06.2021)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html