SubjectsSubjects(version: 849)
Course, academic year 2019/2020
   Login via CAS
Software and data processing in particle physics II - NJSF109
Title in English: Software a zpracování dat ve fyzice částic II
Guaranteed by: Institute of Particle and Nuclear Physics (32-UCJF)
Faculty: Faculty of Mathematics and Physics
Actual: from 2018 to 2019
Semester: winter
E-Credits: 4
Hours per week, examination: winter s.:2/1 Ex [hours/week]
Capacity: unlimited
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech, English
Teaching methods: full-time
Additional information: http://ipnp.cz/kodys/works/uceni/prednaska/index_cz.html
Guarantor: doc. RNDr. Tomáš Davídek, Ph.D.
doc. RNDr. Peter Kodyš, CSc.
Annotation -
Last update: T_UCJF (01.04.2008)
Simulations of particle collisions and thier passage through detector, statistics in evaluation of data acquired in modern detectors, its implementation methods, e.g. detector properties assessment, particle tracks and their intersections (vertices) reconstruction, fitting, measurement error evaluation and evaluation tools - program framework ROOT.
Aim of the course - Czech
Last update: doc. RNDr. Peter Kodyš, CSc. (06.10.2017)

Na konci přednášky a cvičení by student měl být schopen posoudit kvalitu nabraných dat a měl by rozumět typickým postupům spojeným s vyhodnocováním dat a měl by být schopný mnohé kroky zrealizovat vlastními silami.

Course completion requirements - Czech
Last update: doc. RNDr. Tomáš Davídek, Ph.D. (07.06.2019)

Předmět je zakončen ústní zkouškou spojenou s prezentací řešení vybraných příkladů.

Literature -
Last update: T_UCJF (19.03.2015)

R. Fruhwirth, M. Regler, R. K. Block, H. Grote, D. Notz: Data Analysis Techniques for High-Energy Physics, 2-nd ed., Cambridge Uni Press, 2000

Review of Particle Physics, The European Physical Journal C, Vol 3, No 1-4, 1998, pp 1-794

Particle Physics Booklet, July 2004,

R. K. Bock, W. Krischer: The Data Analysis BriefBook, July 2004,

Requirements to the exam - Czech
Last update: doc. RNDr. Tomáš Davídek, Ph.D. (06.10.2017)

Zápočet se neděluje, předmět je zakončen pouze zkouškou. Zkouška se skládá ze dvou ústních částí:

 • použití Pythia a Geant4 (Dr. Davídek)
 • ostatní témata přednášené na přednášce podle pracovního textu dostupném na web v elektronické formě (Dr. Kodyš)

V obou částech zkoušky se jedná o ukázku funkčnosti příkladu a diskuse nad ním, přičemž zadání příkladů je známé předem. Příklady mohou být řešeny v libovolném programovém prostředí, preferujeme ROOT nebo Python.

Jednotlivé části zkoušky lze konat v různých termínech, po dohodě s vyučujícím. Výsledné hodnocení je posuzováno podle všech výše uvedených částí.

Syllabus -
Last update: T_UCJF (01.04.2008)

 • Physics simulations using Monte Carlo methods:
  • event generator Pythia
  • particle passage through detector (Geant4)

 • DAQ methods and electronics for DAQ, analog and digital data sources
 • Properties of acquised data, errors in measuremnets, detector efficiency calculation
 • From electronics signal to space point, track and vertex, alignment od detectors, fitting of track and errors of this
 • Analogue detectors and spectras
 • Big experiments and their organization, world distributed computer network GRID
 • More...

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html