SubjectsSubjects(version: 928)
Course, academic year 2022/2023
   Login via CAS
Elementary Particle Physics - NJSF105
Title: Fyzika elementárních částic
Guaranteed by: Institute of Particle and Nuclear Physics (32-UCJF)
Faculty: Faculty of Mathematics and Physics
Actual: from 2020
Semester: winter
E-Credits: 7
Hours per week, examination: winter s.:3/2, C+Ex [HT]
Capacity: unlimited
Min. number of students: unlimited
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech, English
Teaching methods: full-time
Guarantor: prof. RNDr. Rupert Leitner, DrSc.
doc. RNDr. Tomáš Davídek, Ph.D.
Annotation -
Last update: T_UCJF (21.03.2003)
The basic properties of elementary particles. Models (SU(3), the Eightfold Way, the quark model). The interactions (strong, electromagnetic, weak) and their unification.
Course completion requirements - Czech
Last update: doc. RNDr. Tomáš Davídek, Ph.D. (07.06.2019)

Předmět je zakončen ústní zkouškou. Vstupní podmínkou ke zkoušce je získání zápočtu, který je udělen za úspěšné absolvování zápočtové písemky.

Literature -
Last update: doc. RNDr. Tomáš Davídek, Ph.D. (10.01.2019)

T. Davídek, R.Leitner: Elementární částice od prvních objevů po současné experimenty, Matfyzpress 2012, ISBN 978-80-7378-205-4

J. Žáček: Úvod do fyziky elementárních částic, Karolinum 2010, ISBN 978-80-2461-109-9

T. Davídek, R. Leitner: Řešené příklady z fyziky elementárních částic, Matfyzpress 2014, ISBN 978-80-7378-267-2

Teaching methods - Czech
Last update: doc. RNDr. Tomáš Davídek, Ph.D. (08.10.2021)

Přednáška i cvičení probíhají standardně prezenčně, dokud to půjde. Pro studenty, kteří se ze závažných důvodů nemohou dostavit, bude přednáška i cvičení přenášena přes platformu ZOOM https://cesnet.zoom.us/j/98592912609, přístupový kód bude sdělen zapsaným studentům

Requirements to the exam - Czech
Last update: doc. RNDr. Tomáš Davídek, Ph.D. (07.06.2019)

Zkouška z předmětu je konaná ústní formou, požadavky odpovídají sylabu předmětu v rozsahu prezentovaném na přednášce. Nutnou vstupní podmínkou je získání zápočtu.

Zápočet je udělen za úspěšné zvládnutí zápočtové písemné práce po skončení semestru. Zápočtová písemná práce sestává typicky ze 4 příkladů, je třeba získat 60% bodů.

Syllabus -
Last update: doc. RNDr. Tomáš Davídek, Ph.D. (18.10.2021)

1. Introduction: kinematics (particles' decays, Lorentz transformation, phase space)

2. Basic baryons and mesons, their properties (spin, parity and their measurements)

3. Strangeness, isospin, C-parity, G-parity, time symmetry including their (non)conservations and applications

4. Baryon and meson resonances, measurement of their quantum numbers

5. Quark model SU(3), particles' classification in the SU(3) multiplets

6. SU(3) symmetry predictions, SU(3) symmetry breaking, mass formulae, magnetic moments of hadrons

7. Extension of the quark model, GIM mechanism, Cabibbo angle

8. Weak interactions (intermediate bosons W,Z, parity violation, neutrino interactions and helicity)

9. Top-quark, Higgs boson

10. neutral kaons, K0 oscillations, CP violation

11. neutrinos and lepton families, neutrino masses and oscillations

12. physics programme of current experiments

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html