SubjectsSubjects(version: 849)
Course, academic year 2019/2020
   Login via CAS
Elementary Particle Physics - NJSF105
Title in English: Fyzika elementárních částic
Guaranteed by: Institute of Particle and Nuclear Physics (32-UCJF)
Faculty: Faculty of Mathematics and Physics
Actual: from 2019 to 2019
Semester: winter
E-Credits: 7
Hours per week, examination: winter s.:3/2 C+Ex [hours/week]
Capacity: unlimited
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Guarantor: doc. RNDr. Tomáš Davídek, Ph.D.
prof. RNDr. Rupert Leitner, DrSc.
Annotation -
Last update: T_UCJF (21.03.2003)
The basic properties of elementary particles. Models (SU(3), the Eightfold Way, the quark model). The interactions (strong, electromagnetic, weak) and their unification.
Course completion requirements - Czech
Last update: doc. RNDr. Tomáš Davídek, Ph.D. (07.06.2019)

Předmět je zakončen ústní zkouškou. Vstupní podmínkou ke zkoušce je získání zápočtu, který je udělen za úspěšné absolvování zápočtové písemky.

Literature -
Last update: doc. RNDr. Tomáš Davídek, Ph.D. (10.01.2019)

T. Davídek, R.Leitner: Elementární částice od prvních objevů po současné experimenty, Matfyzpress 2012, ISBN 978-80-7378-205-4

J. Žáček: Úvod do fyziky elementárních částic, Karolinum 2010, ISBN 978-80-2461-109-9

T. Davídek, R. Leitner: Řešené příklady z fyziky elementárních částic, Matfyzpress 2014, ISBN 978-80-7378-267-2

Requirements to the exam - Czech
Last update: doc. RNDr. Tomáš Davídek, Ph.D. (07.06.2019)

Zkouška z předmětu je konaná ústní formou, požadavky odpovídají sylabu předmětu v rozsahu prezentovaném na přednášce. Nutnou vstupní podmínkou je získání zápočtu.

Zápočet je udělen za úspěšné zvládnutí zápočtové písemné práce po skončení semestru. Zápočtová písemná práce sestává typicky ze 4 příkladů, je třeba získat 60% bodů.

Syllabus -
Last update: prof. RNDr. Rupert Leitner, DrSc. (07.05.2004)

1. Introduction.

2. Baryons (properties of baryons with spin 1/2 and positive parity, measurement of their quantum numbers).

3. Pseudoscalr mesons (properties of pseudoscalar meson octet, measurement of their quantum numbers).

4. Charge independance and strangeness (isotopic spin, strangeness, G-parity and their conservation and non-conservation).

5. Sakata model, SU3, teh eightfold way and quarks.

6. Particles classification into SU3 multiplets.

7. Baryonic resonances.

8. Mezon resonances.

9. SU3 symmetry predictions (static quark model of hadrons, SU3 violation and mass formulae, magnetic moments of hadrons).

10. Weak interactions.

11. K0 mesons.

12. Neutrinos and lepton families. Neutrina masses and oscillations.

13. Electromagnetic interactions (a validity of QED).

14. Experimental evidences for partons (neutrino-nucleon and electron-nucleon scattering, electron, scaling and partons, spin and electric charge of partons, gluons).

15. The unification of interactions (basics of Weinberg-Salam model).

16. Basics of QCD and of Grand Unification.

17. Application of particle physics, in particular in astrophysics.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html