SubjectsSubjects(version: 920)
Course, academic year 2022/2023
   Login via CAS
Experimental Methods of Nuclear and Particle Physics - NJSF103
Title: Experimentální metody jaderné a částicové fyziky
Guaranteed by: Institute of Particle and Nuclear Physics (32-UCJF)
Faculty: Faculty of Mathematics and Physics
Actual: from 2021
Semester: summer
E-Credits: 6
Hours per week, examination: summer s.:3/1, C+Ex [HT]
Capacity: unlimited
Min. number of students: unlimited
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Additional information: http://www-ucjf.troja.mff.cuni.cz/dolezal/teach/expmet/
Guarantor: prof. RNDr. Zdeněk Doležal, Dr.
Ing. Vít Vorobel, Ph.D.
prof. Ing. Josef Žáček, DrSc.
Classification: Physics > Nuclear and Subnuclear Physics
Annotation -
Last update: T_UCJF (07.05.2004)
The physical processes occurring during passage of radiation through matter. The detection and spectrometry of nuclear radiation. Basic types of experiments in nuclear physics. The detection methods used in particle physics. The measurement of basic particle properties. Large detectors. The data acquisition and handling.
Course completion requirements - Czech
Last update: prof. RNDr. Zdeněk Doležal, Dr. (07.10.2017)

Podmínkou zakončení předmětu je zápočet a zkouška.

Zápočet je udělen za úspěšné absolvování písemného testu. Lze ho opakovat.

Písemka sestává z příkladů obdobných těm, které bylypočítány na cvičeních.

Udělení zápočtu je podmínkou účasti na zkoušce.

Literature -
Last update: T_UCJF (20.03.2015)

W. R. Leo, Technics for nuclear and particle physics (Springer, 1994)

R. C. Fernow, Introduction to experimental particle physics (Cambridge University Press, 1986)

D. Green, The physics of particle detectors (Cambridge University Press, 2000)

Requirements to the exam - Czech
Last update: prof. RNDr. Zdeněk Doležal, Dr. (07.10.2017)

Zkouška je prováděna ústní formou. Student dostane po jedné otázce z každého ze tří okruhů:

  • Interakce záření s látkou
  • Detektory pro jadernou fyziku
  • Detektory pro subjadernou fyziku

Požadavky odpovídají sylabu předmštu v rozsahu prezentovaném na přednášce.

Syllabus -
Last update: T_UCJF (24.05.2006)

Interactions of particles in the material,ionozation and radiation losses, Cerenkov

and transition radiation. Interactions of high energy photons in

the material, electromagnetic showers. Interactions of neutrinos. Gas detectors,

proportional and drift chambers,time projection chamber.

Scintilator detectors:scintilators, photomultipliers,wave length shifters, optical

fibres, scintillating plastic fibres. Cerenkov detectors: threshold,

differential,RICH. Transition radiation detectors, Time Of Flight detectors.

Trackers: emulsions,bubble chambers,streamer chambers.

Silicon strip detectors,pixel detectors.

Calorimeters: electromagnetic and hadronic calorimeters, structure and energy

resolution. Neutrino detectors. Magnetic spectrometers. Measurements of the momenta

and ionization. Large detection systems (ATLAS,DELPHI..). Data acquisition and

analysis. Trigger.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html