SubjectsSubjects(version: 845)
Course, academic year 2018/2019
   Login via CAS
Detectors for High Energy Physics - NJSF075
Title in English: Detektory pro fyziku vysokých energií
Guaranteed by: Institute of Particle and Nuclear Physics (32-UCJF)
Faculty: Faculty of Mathematics and Physics
Actual: from 2006
Semester: winter
E-Credits: 3
Hours per week, examination: winter s.:2/0 Ex [hours/week]
Capacity: unlimited
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Guarantor: J. Hladký
Classification: Physics > Nuclear and Subnuclear Physics
Annotation -
Last update: T_UCJF (22.05.2001)
Detector systems for experiments with electron, neutrino and muon beams. Arrangements for measuring of the total cross section, elastic scattering and for the regeneration and polarization experiments. Detector systems on hadronic beams and on colliding beams of electrons and positrons and protons.
Course completion requirements - Czech
Last update: doc. Mgr. Milan Krtička, Ph.D. (10.06.2019)

Složení ústní zkoušky.

Requirements to the exam - Czech
Last update: doc. Mgr. Milan Krtička, Ph.D. (10.06.2019)

Požadavky ke zkoušce odpovídají sylabu předmětu v rozsahu prezentovaném na přednášce.

Syllabus - Czech
Last update: ()

A. Základní detektory.

1) Přehled ionizačních ztrát.

2) Kalorimetrie: typy kalorimetrů, identifikace částic v kalorimetrech, časový průběh signálů v Ar-kalorimet-rech, vliv elektronegativních příměsí na indukovaný náboj.

3) Mnohodrátové proporcionální driftové komory: indukovaný signál, vliv složení směsi na plynové zesílení, základní struktura driftových komor, komora TPC.

4) Čerenkovy počítače, polovodičové počítače.

5) Návrh a blokové schéma jednoduchých aparatur.

B. Některé aparatury používané v subjaderné fyzice:.

1) Aparatura BCDMS pro měření interakcí mionů s terči v laboratoři CERN; princip, monitorování svazků, trigrovací systém.

2) Aparatura CELLO pro registraci elektronů s protony na vstřícných svazcích v DESY; použití driftových komor, Ar-kalorimetr, trigrovací systém.

3) Aparatury pro měření totálních účinných průřezů a elastického rozptylu pro regenerační a polarizační experimenty.

4) Aparatury v nichž byla objevena psí částice.

5) Spektrometry používané na vstřícných svazcích v CERN a DESY.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html