SubjectsSubjects(version: 944)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Experimental Checks on Standard Model - NJSF073
Title: Experimentální prověrka standardního modelu
Guaranteed by: Institute of Particle and Nuclear Physics (32-UCJF)
Faculty: Faculty of Mathematics and Physics
Actual: from 2020
Semester: summer
E-Credits: 4
Hours per week, examination: summer s.:2/1, C+Ex [HT]
Capacity: unlimited
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech, English
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Guarantor: prof. RNDr. Rupert Leitner, DrSc.
doc. RNDr. Tomáš Davídek, Ph.D.
Classification: Physics > Nuclear and Subnuclear Physics
Annotation -
Last update: T_UCJF (22.05.2001)
quarks, qunata of the gauge fields, Higgs particles). The discovery of the six quark flavors. The experiment signatures of gluons. The discovery of tau lepton, of intermediate bosons W and Z. The verification of the standard model in current experiments (top quark, tau neutrino, Higgs boson).
Course completion requirements - Czech
Last update: doc. RNDr. Tomáš Davídek, Ph.D. (07.06.2019)

Předmět je zakončen ústní zkouškou. Vstupní podmínkou ke zkoušce je získání zápočtu, který je udělen za úspěšné absolvování zápočtové písemky.

Literature -
Last update: doc. RNDr. Tomáš Davídek, Ph.D. (10.01.2019)

T. Davídek, R. Leitner: Elementární částice od prvních objevů po současné experimenty, Matfyzpress 2012, ISBN 978-80-7378-205-4

R. N. Cahn, G. Goldhaber: The Experimental Foundations of Particle Physics, Cambridge University Press, 2nd Edition 2009, ISBN 978-0-521-52147-5

T. Davídek, R. Leitner: Řešené příklady z fyziky elementárních částic, Matfyzpress 2014, ISBN 978-80-7378-267-2

Requirements to the exam - Czech
Last update: doc. RNDr. Tomáš Davídek, Ph.D. (07.06.2019)

Zkouška z předmětu je konaná ústní formou, požadavky odpovídají sylabu předmětu v rozsahu prezentovaném na přednášce. Nutnou vstupní podmínkou je získání zápočtu.

Zápočet je udělen za úspěšné zvládnutí zápočtové písemné práce po skončení semestru. Zápočtová písemná práce sestává typicky ze 4 příkladů, je třeba získat 60% bodů.

Syllabus -
Last update: doc. RNDr. Tomáš Davídek, Ph.D. (15.05.2019)

Discoveries of selected particles and measurements of associated parameters

 • positron discovery, ionization and radiation energy losses
 • decay pi->mu->e and mass ratio pi/mu, determination of pi+ mass, range of

  particles

 • pi0, mass measurement
 • antiproton, particle identification with Cherenkov detectors, time-of-flight measurement

Intermediate bosons

 • charged and neutral currents in weak interactions, discovery of W, Z
 • parity violation effects, determination of the weak mixing angle
 • spin of W, Z and angular correlations in their decays

Top-quark and Higgs boson

 • discovery of top-quark, its decay channels, mass measurement
 • Higgs mechanism, search for Higgs boson at LEP & Tevatron, discovery at LHC
 • Higgs boson detection and mass measurements in various decay channels, invariant mass reconstruction
 • Systems of neutral mesons

  • oscillation and CP-violation in D and B-meson systems
  • quantum-entangled states

  Neutrinos

  • direct neutrino mass measurement, Kurie plot
  • neutrino oscillation in matter
  • Majorana neutrinos

   
  Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html