SubjectsSubjects(version: 845)
Course, academic year 2018/2019
   Login via CAS
Many Body Problem in Nuclear Structure - NJSF056
Title in English: Problém mnoha těles ve struktuře jádra
Guaranteed by: Institute of Particle and Nuclear Physics (32-UCJF)
Faculty: Faculty of Mathematics and Physics
Actual: from 2007
Semester: winter
E-Credits: 3
Hours per week, examination: winter s.:2/0 Ex [hours/week]
Capacity: unlimited
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Guarantor: prof. RNDr. Jan Kvasil, DrSc.
Class: Fyzika
Classification: Physics > Nuclear and Subnuclear Physics
Annotation -
Last update: T_UCJF (22.05.2001)
The separation of different degrees of freedom of nuclear motion, the inner and rotational degrees of freedom, the nuclear mean field and residual interactions, the Hartree-Fock-Bogoljubov method, vibration of nuclei, the random phase approximation, fonons, the nuclar motion with large amplitude. (For student at fifth year).
Course completion requirements - Czech
Last update: doc. Mgr. Milan Krtička, Ph.D. (10.06.2019)

Složení ústní zkoušky.

Literature - Czech
Last update: RNDr. Pavel Zakouřil, Ph.D. (05.08.2002)

Ring, P. Schuck, The Nuclear Many-Body Problem, Springer-Verlag N.Y., 1980

Siemens, A.S. Jensen, Elements of Nuclei, Addison-Wesley Publ. Company, Inc., N.Y., 1987

Requirements to the exam - Czech
Last update: doc. Mgr. Milan Krtička, Ph.D. (10.06.2019)

Požadavky ke zkoušce odpovídají sylabu předmětu v rozsahu prezentovaném na přednášce.

Syllabus - Czech
Last update: ()

Problém mnoha těles ve struktuře jádra.

Hamiltonián jádra a rozdělení stupňů volnosti jaderného pohybu. Jednočásticové, vibrační a rotační stupně volnosti, střední pole a zbytkové interakce, deformace středního pole, rotace deformovaného jádra, Coriolisova interakce v deformovaném jádře. Hartree-Fockova metoda v jaderné fyzice. Hartree teorie, Hartree-Fock teorie, vyjádření HF problému pomocí kreačních a anihilačních operátorů částic, vyjádření HF problému pomocí matice hustoty, popis základního stavu a excitovaných stavů v rámci HF metody, problémy HF formalizmu v jaderné fyzice. Zbytkové interakce krátkého dosahu - teorie párových interakcí. Částice v degenerované j-slupce, dvě částice v nedegenerované slupce, N-částic v nedegenerovaných hladinách - BCS teorie, existence supravodivého řešení, experimentální důsledky párových interakcí. Zobecněná Hartree-Fock-Bogoljubova teorie. Zobecněná Bogoljubova transformace, kvazičástice, kvazičásticové vyjádření jednočásticového a dvoučásticového operátoru, zobecněná HFB rovnice, Thoulessův teorém. Vibrační stupně volnosti v jádře. Tamm-Dancoff aproximace, aproximace náhodné fáze (RPA), filozofie RPA, pohybové rovnice RPA, vlastnosti řešení RPA rovnice, srovnání s experimentem, sumační pravidla. Pohyby jádra s velkou amplitudou. Časově závislá HF metoda (TDHF), souvislost TDHF metody a RPA, hmotové parametry a kolektivní model, variation potential model (VPM), metoda generující souřadnice.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html