SubjectsSubjects(version: 920)
Course, academic year 2022/2023
   Login via CAS
Experimental Methods in Nuclear Physics - NJSF026
Title: Experimentální metody jaderné fyziky
Guaranteed by: Institute of Particle and Nuclear Physics (32-UCJF)
Faculty: Faculty of Mathematics and Physics
Actual: from 2003
Semester: winter
E-Credits: 5
Hours per week, examination: winter s.:2/1, C+Ex [HT]
Capacity: unlimited
Min. number of students: unlimited
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Guarantor: Ing. Vít Vorobel, Ph.D.
Classification: Physics > Nuclear and Subnuclear Physics
Annotation -
Last update: T_UCJF (21.05.2001)
The physical processes occurring during passage of radiation through matter. The detection and spectrometry of nuclear radiation. Basic types of experiments in nuclear physics.
Course completion requirements - Czech
Last update: doc. Mgr. Milan Krtička, Ph.D. (10.06.2019)

Složení ústní zkoušky.

Requirements to the exam - Czech
Last update: doc. Mgr. Milan Krtička, Ph.D. (10.06.2019)

Požadavky ke zkoušce odpovídají sylabu předmětu v rozsahu prezentovaném na přednášce.

Syllabus - Czech
Last update: ()

Zdroje záření bez elektrického náboje. Principy získávání záření bez náboje, zdroje záření g, zdroje neutronů z radioaktivních zářičů, neutronové generátory.

Obecné vlastnosti detektorů. Funkce odezvy, pulzní a tokové detektory, energetické rozlišení, detekční účinnost detektorů, časové charakteristiky detektorů, metody určení časových charakteristik.

Detektory založené na ionisaci plynu. Ionisační komory, metody registrace s plynovým zesílením, použití ionisačních komor a proporcionálních počítačů, Geiger-Möllerovy počí-tače, ionizační detektory s tekutou náplní, scintilační detektory fotonásobič, spektroskopie se scintilačním detektorem.

Polovodičové detektory. Typy polovodičových detektorů, kombinovaný systém detekce, spektrometrie g, anticomptonovský detektor, comptonovský detektor, párový detektor.

Spektrometrie neutronů. Průletové metody, mechanické selektory různých typů, metoda odražených jader.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html