SubjectsSubjects(version: 920)
Course, academic year 2022/2023
   Login via CAS
Practical Course in Nuclear Physics - NJSF006
Title: Praktikum jaderné a částicové fyziky
Guaranteed by: Institute of Particle and Nuclear Physics (32-UCJF)
Faculty: Faculty of Mathematics and Physics
Actual: from 2021
Semester: summer
E-Credits: 5
Hours per week, examination: summer s.:0/4, MC [HT]
Capacity: unlimited
Min. number of students: unlimited
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Guarantor: Ing. Vít Vorobel, Ph.D.
doc. Mgr. Milan Krtička, Ph.D.
Classification: Physics > Nuclear and Subnuclear Physics
Annotation -
Last update: T_UCJF (21.05.2001)
Laboratory courses extending Physics Laboratories IV. Different tasks serve to enhancing of the knowledge of the basic measuring methods used in the nuclear and particle physics.
Course completion requirements -
Last update: doc. Mgr. Milan Krtička, Ph.D. (07.06.2019)

A report on the specified number of measurements must be submitted.

Literature -
Last update: T_UCJF (20.03.2015)

Návody k jednotlivým úlohám

Requirements to the exam -
Last update: doc. Mgr. Milan Krtička, Ph.D. (07.06.2019)

A report on the specified number of measurements must be submitted.

Syllabus - Czech
Last update: T_UCJF (20.03.2015)

Experimentální úlohy:

1. Identifikace prvků na základě jejich charakteristického rentgenového záření

2. Studium rozpadu gama

3. Neutronová aktivační analýza

4. Kosmické záření

5. Studium jaderných reakcí

6. Spektrum kvant gama při vysokých energiích

7. Měření beta spektra polovodičovým detektorem

8. Měření úhlového rozdělení v gama-gama koincidencích

9. Totální účinný průřez interakce gama záření

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html