SubjectsSubjects(version: 825)
Course, academic year 2017/2018
   Login via CAS
English for Upper-Intermediate and Advanced Students III - NJAZ074
Czech title: Anglický jazyk pro středně pokročilé a pokročilé III
Guaranteed by: Department of Language Education (32-KJP)
Faculty: Faculty of Mathematics and Physics
Actual: from 2017
Semester: winter
E-Credits: 1
Hours per week, examination: winter s.:0/2 C [hours/week]
Capacity: unlimited
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: English
Teaching methods: full-time
Note: it is possible to enroll in the course outside of study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: PhDr. Miluša Bubeníková, Ph.D.
Class: M Bc. FM
M Bc. FM > Doporučené volitelné
M Bc. FM > 2. ročník
M Bc. MMIB
M Bc. MMIB > Doporučené volitelné
M Bc. MMIB > 2. ročník
M Bc. OM
M Bc. OM > Doporučené volitelné
M Bc. OM > 2. ročník
Annotation -
Last update: PhDr. Zuzana Hlavičková (05.04.2018)

Continuation of English language for upper-intermediate and advanced 2nd year students. Enrollment in this subject is limited.
Course completion requirements
Last update: PhDr. Zuzana Hlavičková (11.04.2018)

Zápočet se uděluje za splnění 70% celkových požadavků, ke kterým náleží pravidelná účast na cvičení, dosažení stanoveného limitu v testech z obecné i odborné angličtiny a odevzdání úloh zadaných v rámci domácí přípravy. Povaha kontroly studia předmětu vylučuje opakování této kontroly.

Literature -
Last update: T_KJP (03.04.2017)

For level C:

A. Crace, R. Acklam: New Total English Upper-Intermediate - Students' Book + Workbook with key (Pearson Longman).

For level D:

JJ Wilson, A. Clare: New Total English Advanced - Students' Book + Workbook with key (Pearson Longman).

For both levels ESP materials:

A. Křepinská, M. Bubeníková, M. Mikuláš: Angličtina pro studenty MFF UK (Matfyzpress)

Syllabus -
Last update: PhDr. Zuzana Hlavičková (05.04.2018)

Topics: family, community, friends, inventions, internet, small talks etc.; ESP - powers and roots, logarithms and matrices, conic sections etc.

Grammar: verbs (passive voice), phrases: „have/get something done“, „it’s time, I’d rather, I’d better“, „as…as“, expressing quantity, sequence of tenses.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html