SubjectsSubjects(version: 825)
Course, academic year 2017/2018
   Login via CAS
German for Beginners I - NJAZ049
Czech title: Německý jazyk pro začátečníky I
Guaranteed by: Department of Language Education (32-KJP)
Faculty: Faculty of Mathematics and Physics
Actual: from 2016
Semester: winter
E-Credits: 3
Hours per week, examination: winter s.:0/2 C [hours/week]
Capacity: unlimited
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Note: it is possible to enroll in the course outside of study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: PhDr. Lenka Vachalovská, CSc.
Classification: Informatics > General Subjects
Mathematics > General Subjects
Physics > General Subjects
Annotation -
Last update: Mgr. Zuzana Hořká (08.04.2018)

General German taught using selected textbooks. Development of all language skills. Enrollment in this subject is limited. MFF students are preferred.
Course completion requirements - Czech
Last update: PhDr. Lenka Vachalovská, CSc. (09.10.2017)

Zápočet se uděluje za splnění všech požadavků, ke kterým patří pravidelná aktivní účast na cvičeních, dosažení stanoveného limitu v testech, popřípadě odevzdání úloh zadaných v rámci domácí přípravy. Povaha kontroly studia předmětu vylučuje opakování této kontroly.

Literature -
Last update: T_KJP (30.03.2017)

D. Drmlová, B. Homolková, D. Kettnerová, L. Tesařová: Německy s úsměvem (anew), Fraus, Plzeň 2003

Syllabus -
Last update: Mgr. Zuzana Hořká (08.04.2018)

Vocabulary for topics: meeting people, personal data, family, study and jobs, hobby, etc.

Grammar: nouns and articles, personal and possessive pronouns, conjugation of regular verbs, word order in the German sentence, numerals, etc.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html