SubjectsSubjects(version: 845)
Course, academic year 2019/2020
   Login via CAS
Geomagnetism and Geoelectricity - NGEO080
Title in English: Geomagnetismus a geoelektřina
Guaranteed by: Department of Geophysics (32-KG)
Faculty: Faculty of Mathematics and Physics
Actual: from 2017
Semester: winter
E-Credits: 6
Hours per week, examination: winter s.:3/1 C+Ex [hours/week]
Capacity: unlimited
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech, English
Teaching methods: full-time
Guarantor: RNDr. Jakub Velímský, Ph.D.
Annotation -
Last update: T_KG (01.05.2013)
Measurements of geomagnetic field and its mathematical description. Paleomagnetism. Introduction to dynamo theory. Magnetic fields of solar system bodies. Short-term geomagnetic field variations and electrical conductivity of the Earth.
Aim of the course -
Last update: T_KG (01.05.2013)

This is an introductory course to the studies of magnetic and electric fields of the Earth, Sun, and other celestial bodies. It deals with their properties on different spatial and temporal scales, their measurement, mathematical and physcial description and modeling, as well as relations to the physical, chemical, and mineralogical properties of the Earth and its surroundings.

Course completion requirements - Czech
Last update: RNDr. Jakub Velímský, Ph.D. (06.10.2017)

Podmínky pro udělení zápočtu:

Získání alespoň 67% bodů za domácí úkoly zadané v průběhu semestru.

Úkoly je možné po dohodě i vrátit k doplnění a přepracování.

Získání zápočtu je podmínkou pro konání zkoušky.

Forma zkoušky: písemná, bodovaná

Klasifikace: >=51% dobře/prospěl; >=67% velmi dobře; >=85% výborně

Požadavky odpovídají sylabu v rozsahu prezentovaném na přednášce.

Literature - Czech
Last update: T_KG (01.05.2013)
  • George Backus, Robert Parker, Cathy Constable, Foundations of Geomagnetism, Cambridge University Press, 1996.

  • David Gubbins, Emilio Herrero-Bervera (Eds.), Encyclopedia of Geomagnetism and Paleomagnetism, Springer, 2007.

  • John Jacobs (Ed.), Geomagnetism, Volumes I-IV, Academic press, London, 1987, 1991.

  • Fiona Simpson, Karsten Bahr, Practical magnetotellurics, Cambridge University Press, 2005.

  • Mioara Mandea, Monika Korte (Eds.), Geomagnetic Observations and Models, IAGA Special Sopron Book Series 5, Springer 2011.

  • Richard Fitzpatrick, Plasma Physics, University of Texas (lecture notes).

  • Alena Janáčková, Geomagnetické pole, UK Praha (skripta), http://geo.mff.cuni.cz/vyuka/Janackova-Geomagneticke-pole.pdf

  • Alena Janáčková, Výzkum elektrické vodivosti v Zemi, UK Praha (skripta), http://geo.mff.cuni.cz/vyuka/Janackova-Vyzkum-elektricke-vodivosti.pdf

  • Václav Bucha, Geomagnetické pole a jeho přínos k objasnění vývoje Země, Academia 1975.

Teaching methods -
Last update: RNDr. Jakub Velímský, Ph.D. (06.10.2017)

Lecture + exercises

Syllabus -
Last update: T_KG (01.05.2013)
Geomagnetic field

Historical introduction. Measurements. Magnetic and geomagnetic coordinates.

Geomagnetic maps. Mathematical description --- the Gauss spherical harmonic

analysis. Internal and external fields. Geomagnetic dipole, excentric dipole.

Paleomagnetism. Magnetization. Inversions. Virtual and paleomagnetic poles.

Polar wandering, relations to plate tectonics.

Introduction to dynamo theory

Dynamo principle. Bullard's disk dynamo. Equations of geodynamo. Kinematic

and dynamic dynamo theory. Alfvén's theorem. Magnetic Reynolds number. Cowling's

theorem. Alfa and omega effects. Numerical models of geodynamo.

Magnetic fields of solar system bodies

Sun and its structure, Solar magnetic field and its time variations. Solar wind.

Magnetic fields of planets.

Short-term vairations of external field

Magnetosphere and ionosphere. Movements of charged particles in EM field.

Regular variations. Magnetic storms and substorms. Polar lights. Pulsations.

Geomagnetic indeces.

EM induction in the Earth and electrical conductivity

Basic principles. Penetration depth. Magnetovariational and magnetotelluric

soundings. Transfer functions. Electrical conductivity of the Earth's mantle,

1-D and 3-D models. Secular variations, geomagnetic jerks, and electrical

conductivity of the lower mantle. Core-mantle coupling.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html