SubjectsSubjects(version: 928)
Course, academic year 2022/2023
   Login via CAS
Combinatorial and Computational Geometry I - NGEM020
Title: Kombinatorická a výpočetní geometrie I
Guaranteed by: Department of Applied Mathematics (32-KAM)
Faculty: Faculty of Mathematics and Physics
Actual: unlimited
Semester: winter
E-Credits: 5
Hours per week, examination: winter s.:2/1, C+Ex [HT]
Capacity: unlimited
Min. number of students: unlimited
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: cancelled
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Guarantor: prof. RNDr. Jiří Matoušek, DrSc.
Incompatibility : NDMI009
Interchangeability : NDMI009
Annotation - Czech
Last update: ()
Kombinatorické vlastnosti konfigurací (např. konečných množin bodů a přímek, konvexních mnohostěnů a pod.), aplikace na návrh efektivních algoritmů pro geometrické úlohy. Obsahově se nepřekrývá s I046. Shodné s I172.
Syllabus - Czech
Last update: ()

Viz I172.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html