SubjectsSubjects(version: 945)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Do it yourself: simple physics teaching aids - NFUF821
Title: Udělejte si sami: jednoduché fyzikální pomůcky
Guaranteed by: Department of Physics Education (32-KDF)
Faculty: Faculty of Mathematics and Physics
Actual: from 2021
Semester: winter
E-Credits: 1
Hours per week, examination: winter s.:0/1, C [HT]
Capacity: unlimited
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Guarantor: doc. RNDr. Leoš Dvořák, CSc.
RNDr. Věra Koudelková, Ph.D.
Annotation -
Last update: RNDr. Jitka Houfková, Ph.D. (01.06.2021)
The seminar is aimed at the education possibilities of atomic, nuclear and particle physics at secondary and high school level (ie. without advanced mathematics) with an emphasis on connecting with more advanced theory. The seminar is designed primarily for students of physics branches and programs focused on education.
Course completion requirements - Czech
Last update: RNDr. Jitka Houfková, Ph.D. (01.06.2021)

Podmínkou získání zápočtu je aktivní účast na seminářích. Při absenci vyšší než 30 % musí student vypracovat uloženou domácí práci.

Charakter získání zápočtu vylučuje opakování.

Literature - Czech
Last update: RNDr. Jitka Houfková, Ph.D. (01.06.2021)

sborníky konferencí Veletrh nápadů učitelů fyziky a Dílny Heuréky (volně k dispozici na webu)

články z časopisů Physics Education a The Physics Teacher

další literatura dle zadání vedoucích semináře

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html