SubjectsSubjects(version: 944)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Practical Applications of Condensed Matter Physics - NFUF701
Title: Praktické aplikace fyziky kondenzovaného stavu
Guaranteed by: Department of Physics Education (32-KDF)
Faculty: Faculty of Mathematics and Physics
Actual: from 2020
Semester: winter
E-Credits: 3
Hours per week, examination: winter s.:0/2, C [HT]
Capacity: unlimited
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Guarantor: doc. RNDr. Zdeněk Drozd, Ph.D.
Annotation - Czech
Last update: RNDr. Jitka Houfková, Ph.D. (14.01.2019)
Předmět doplňuje přednášku Fyzika kondenzovaného stavu (pro učitelské studium). Studenti se seznámí s aplikacemi teorie probírané v přednášce v oblastech jako je fyzika materiálů, metalurgie, technologie přípravy moderních materiálů, polovodičová technika apod. Seznámí se také s výpočetními postupy při řešení úloh z fyziky kondenzovaného stavu. Součástí předmětu je i provádění a vyhodnocování některých experimentů (Hallův jev, difrakce rentgenového záření a elektronů na krystalech, práce s metalografickým mikroskopem apod.)
Course completion requirements - Czech
Last update: RNDr. Jitka Houfková, Ph.D. (14.05.2020)

zápočet - povolená neúčast max. 2x

Literature - Czech
Last update: doc. RNDr. Zdeněk Drozd, Ph.D. (01.10.2020)

Podpůrné studijní materiály budou průběžně (v souladu s probíranými tématy) umisťovány na stránku: https://kdf.mff.cuni.cz/vyuka/kondenzovany_stav_aplikace/

Varikaš V.M., Chačatrjan J.M.: Sbírka řešených příkladů z fyziky pevných látek. SPN Praha, 1976.

Kraus I., Fiala J.: Elementární fyzika pevných látek. ČVUT, Praha 2017.

Vobecký J., Záhlava V.: Elektronika. Grada 2001.

Ptáček L. a kol.: Nauka o materiálu I. Akademické nakladatelství CERM, Brno 2003 (druhé opravené a rozšířené vydání).

Ptáček L. a kol.: Nauka o materiálu II. Akademické nakladatelství CERM, Brno 2002 (druhé opravené a rozšířené vydání).

Valvoda V.: Krystalografie - Atomová struktura látek a její určování. Matfyzpress, Praha 2005.

Raab M.: Materiály a člověk. Encyklopedický dům s.r.o., Praha 1999.

Miodownik M.: Neobyčejné materiály. Dokořán & Argo, Praha 2016.

Meyers H.P.: Introductory Solid State Physics (Second Edition). CRC Press, London 2002.

Teaching methods - Czech
Last update: doc. RNDr. Zdeněk Drozd, Ph.D. (01.10.2020)

V zimním semestru akademického roku 2020/2021 probíhá výuka předmětu (až do odvolání) distanční formou, prostřednictvím platformy Zoom.

Syllabus - Czech
Last update: RNDr. Jitka Houfková, Ph.D. (14.01.2019)

V semináři je věnována pozornost těmto oblastem:

1. struktura pevných látek

2. poruchy krystalových struktur

3. energie mřížky

4. difrakce rentgenového záření a elektronů na krystalech

5. elastické a mechanické vlastnosti krystalů

6. kmity mříže

7. tepelné vlastnosti pevných látek

8. krystalizace a fázové přechody

9. elektrické vlastnosti pevných látek

10. polovodiče

11. magnetické vlastnosti pevných látek

12. fyzika materiálů

13. technologie přípravy moderních materiálů

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html