SubjectsSubjects(version: 861)
Course, academic year 2019/2020
  
Introduction to Solid State Physics - NFPL502
Title: Úvod do fyziky pevných látek
Guaranteed by: Department of Condensed Matter Physics (32-KFKL)
Faculty: Faculty of Mathematics and Physics
Actual: from 2019 to 2019
Semester: summer
E-Credits: 6
Hours per week, examination: summer s.:3/1 C+Ex [hours/week]
Capacity: unlimited
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Note: enabled for web enrollment
Guarantor: prof. RNDr. Václav Holý, CSc.
Co-requisite : NFPL505
K//Is co-requisite for: NFPL505
Annotation -
Last update: T_KFES (14.05.2012)
The lecture should enable basic orientation in modern solid-state physics, in physical mechanisms determining and influencing basic properties of solid materials. In particular, the lecture deals with crystal structure of solids, with a response of a solid to an external interaction (mechanic, electric, magnetic), self-organization processes leading to ferroic phases, elements of the electron theory of solids and thermal properties of solids. In the lecture, phenomenological, thermodynamical, statistical and quantum-mechanical methods of description are used.
Course completion requirements - Czech
Last update: prof. RNDr. Václav Holý, CSc. (06.10.2017)

Nutnou podmínkou připuštění ke zkoušce je získání zápočtu. Zkouška se sestává z písemné a ústní části. Písemná část spočívá ve vyřešení velmi snadného problému, který nevyžaduje dlouhé počítání (max. 30 min). Ústní část navazuje na řešení zmíněného problému a trvá max. 45 min. Známka zkoušky se stanoví ze souhrnného hodnocení písemné a ústní části. Požadavky zkoušky odpovídají sylabu předmětu v rozsahu, který byl odpřednášen.

Literature -
Last update: prof. RNDr. Václav Holý, CSc. (29.04.2019)

Neil W. Ashcroft, N. David Mermin, Solid State Physics, International Thomson Publishing 1976

Charles Kittel, Úvod do fyziky pevných látek, Akademia 1985

J. R. Hook, H. E. Hall, Solid State Physics, J. Wiley 2000

H. Ibach, H. Lueth, Solid State Physics, Springer 2003

R. E. Hummel, Electronic Properties of Materials, Springer 1992

P. M. Chaikin, T. C. Lubensky, Principles of Condensed Matter Physics, Cambridge University Press 2000

P. Y. Yu, M. Cardona, Fundamentals of Semiconductors, Springer 1999

Requirements to the exam - Czech
Last update: prof. RNDr. Václav Holý, CSc. (06.10.2017)

Požadavky zkoušky odpovídají sylabu předmětu v rozsahu, který byl odpřednášen.

Syllabus -
Last update: T_KFES (24.04.2014)

Introduction to solid-state physics

1. structure of condensed matter in three dimensions

Inter-atomic and inter-molecular interactions

Crystal structure

2. Response on an external impulse

General description of the response of a physical system

Mechanical force field

Electric field in condensed matter

Magnetic field in diamagnetic and paramagnetic materials

3. Spontaneous ordering in solids

Thermodynamical description

Spontaneous ordering of electric moments

Spontaneous ordering of magentic moments

Multiferroic materials

4. Charge carriers, electric current

Electrons in metals

Electrons in a periodic crystal field

Electric conductivity

Influence of the magnetic field

5. Quasiparticles in solids

Diffusion

Quasiparticles in general

Quasiparticles in a crystal lattice

Phonons, thermal capacity of solids

Interaction of a ionic crystal with an external electromagnetic field

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html