SubjectsSubjects(version: 845)
Course, academic year 2018/2019
   Login via CAS
Experimental methods of condensed matter physics III - NFPL124
Title in English: Experimentální metody fyziky kondenzovaných látek III
Guaranteed by: Department of Condensed Matter Physics (32-KFKL)
Faculty: Faculty of Mathematics and Physics
Actual: from 2014 to 2018
Semester: winter
E-Credits: 6
Hours per week, examination: winter s.:2/2 Ex [hours/week]
Capacity: unlimited
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Additional information: http://www.xray.cz/FPL124
Guarantor: prof. RNDr. Radomír Kužel, CSc.
prof. RNDr. Helena Štěpánková, CSc.
doc. Ing. Andrey Shukurov, Ph.D., Ph.D.
Classification: Physics > Solid State Physics
Annotation -
Last update: T_KFES (14.05.2014)
Technology of preparation of crystals and thin films. Structure and properties of thin films (thickness, roughness, surface energy, stresses, textures etc.). Study of nanoparticles. Dznamic light scattering, Raman and infrared spectroscopy. Other selected spectroskopic and nuclear methods. Excursions. Principles and characteristics of individual methods, their possibilities and restrictions. In practical part typical tasks for the methods.
Course completion requirements - Czech
Last update: prof. RNDr. Helena Štěpánková, CSc. (14.06.2019)

Předmět je zakončen ústní zkouškou. Podmínkou pro připuštění ke zkoušce je zápočet. K zápočtu je nutná účast na praktické části výuky a vypracování požadovaných referátů ze zadaných úloh. Referát se odevzdává jeden za skupinu (ve skupině 1-3 studenti).

Literature - Czech
Last update: prof. RNDr. Helena Štěpánková, CSc. (14.06.2019)

Anders Lund, Masaru Shiotani, Shigetaka Shimada, Principles and applications of ESR spectroscopy, Springer 2011

V. Kuperman, Magnetic Resonance Imagining, Academic Press, Illinois (2000)

Bernhard Blumich, Essential NMR, Springer 2005

J.N. Mundy, S.J. Rothman, M.J. Fluss, L.C. Smedskjaer, Methods of Experimental Physics, Vol. 21 Solid State: Nuclear Methods, Academic Press, Orlando (1983)

Hiroyuki Fujiwara, Spectroscopic Ellipsometry: Principles and Applications, John Wiley & Sons, 2007

J. M. Hollas: Modern spectroscopy, J. Wiley, 2004

E.de Hoffmann, V. Stroobant: Mass Spectrometry. Principles and Applications, Wiley-Interscience, 2007

Dynamic Light Scattering: With Applications to Chemistry, Biology, and Physics (Dover Books on Physics)by by Bruce J. Berne

Marion Birkholz: Thin Film Analysis by X-Ray Scattering. Wiley 2006.

Requirements to the exam - Czech
Last update: prof. RNDr. Radomír Kužel, CSc. (06.10.2017)

Zkouška je ústní se zadáním tří otázek z probírané tématiky a možností přípravy na místě. Dále pak jsou možné doplňující krátké otázky. Zkouší zpravidla více vyučujících.

Ke zkoušce je vyžadován zápočet.

Syllabus -
Last update: T_KFES (21.05.2004)
I. Atomic structure
Surface crystallography, symmetry, reciprocal lattice, relaxation, reconstruction.

LEED, Ewald construction, diffraction pattern, kinematic and dynamic theory of intensity determination

II. Electronic structure
one-particle approach. Tamm and Shockley surface states, complex bend structure, surface electronic states

many-particles approach

photoelectron spectroscopy

photoemission

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html