SubjectsSubjects(version: 928)
Course, academic year 2022/2023
   Login via CAS
Overview of the Secondary School Physics II - NFOE026
Title: Repetitorium středoškolské fyziky II
Guaranteed by: Laboratory of General Physics Education (32-KVOF)
Faculty: Faculty of Mathematics and Physics
Actual: from 2016
Semester: summer
E-Credits: 1
Hours per week, examination: summer s.:0/2, C [HT]
Capacity: unlimited
Min. number of students: unlimited
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Guarantor: RNDr. Tomáš Kekule, Ph.D.
Classification: Physics > External Subjects
Annotation -
Last update: G_F (18.05.2016)
Overview of the secondary school physics (electricity and magnetism, optics). Recommended for students of Faculty of Science.
Aim of the course -
Last update: G_F (18.05.2016)

Overview of the secondary school physics (electricity and magnetism, optics) before subsequent study.

Course completion requirements - Czech
Last update: RNDr. Tomáš Kekule, Ph.D. (10.06.2019)

Předmět je zakončen zápočtem. V průběhu semestru píší studenti dva předem ohlášené testy. K získání zápočtu je zapotřebí získat z obou testů alespoň poloviční počet bodů. Studenti, kterým se nepodaří získat potřebný počet bodů během semestru, budou mít ještě možnost napsat zápočtovou písemnou práci, a to s maximálně dvěma opravnými termíny.

Literature -
Last update: G_F (18.05.2016)

[1] Gymnaziální řada učebnic fyziky.

[2] Holiday D., Resnick R., Walker J.: Fyzika (5 dílů), Prometheus - Vuthium.

Teaching methods -
Last update: G_F (18.05.2016)

Theory, physical experiments, problems solving.

Syllabus -
Last update: G_F (18.05.2016)

1) ELECTROSTATICAL FIELD - Charge, Coulomb's Law, Electric-field Intensity, Potential, Potential Energy

2) SIMPLE ELECTRIC CIRCUITS - Ohm's Law, Kirchhoff's Circuit Rules,

3) MAGNETIC FIELD - Stationary and Non-stationary magnetic Field, Lorentz Force on a Charge and conductor in a Magnetic Field, Transformer

4) OPTICS - Reflection and Refraction, Thin Lenses, Lens Marker's Equation, Interferece, Difraction and Polarization

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html