SubjectsSubjects(version: 941)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Further Exercises in Physics - NFOE024
Title: Další cvičení z fyziky
Guaranteed by: Department of Chemical Physics and Optics (32-KCHFO)
Faculty: Faculty of Mathematics and Physics
Actual: from 2022
Semester: winter
E-Credits: 2
Hours per week, examination: winter s.:0/2, C [HT]
Capacity: unlimited
Min. number of students: unlimited
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Guarantor: RNDr. Vojtěch Kapsa, CSc.
Mgr. Anna Fučíková, Ph.D.
Annotation -
Last update: G_F (24.05.2012)
Optional exercises to lectures NFOE018 and MFOE018.
Aim of the course -
Last update: G_F (24.05.2012)

Deeper understanding of lectures NFOE017 and MFOE017.

Course completion requirements - Czech
Last update: RNDr. Vojtěch Kapsa, CSc. (16.10.2017)

K zápočtu je nutné splnit současně tyto podmínky:

1. Účast na cvičení v rozsahu alespoň 60%. Chybějící účast lze nahradit vypracováním dodatečných domácích úkolů (2 příklady=1 cvičení).

2. Za aktivni řešení příkladu u tabule se získává bod. Takto získané body se přičtou k zisku bodů ze zápočtového testu.

3. Zisk minimálně 75% bodů (po přičtení bodů podle podmínky 2) ze zápočtového testu. Zápočový test má dva opravné termíny a body z neúspěšných pokusů se nezapočítávají.

Literature -
Last update: G_F (24.05.2012)

Resnick a kol.:Fyzika.

Feynman:Feynmanovy přednášky z fyziky.

Atkins:Physical Chemistry.

Teaching methods -
Last update: G_F (24.05.2012)

Excercises.

Syllabus -
Last update: G_F (24.05.2012)

Exercises illustrate the matter of lectures NFOE018 and MFOE018.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html