SubjectsSubjects(version: 941)
Course, academic year 2022/2023
   Login via CAS
Exercises in Physics - NFOE021
Title: Cvičení z fyziky
Guaranteed by: Department of Chemical Physics and Optics (32-KCHFO)
Faculty: Faculty of Mathematics and Physics
Actual: from 2021
Semester: both
E-Credits: 2
Hours per week, examination: 0/2, C [HT]
Capacity: unlimited
Min. number of students: unlimited
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Note: you can enroll for the course in winter and in summer semester
Guarantor: RNDr. Vojtěch Kapsa, CSc.
Mgr. Anna Fučíková, Ph.D.
Annotation -
Last update: KAPSA/MFF.CUNI.CZ (22.05.2008)
Optional exercises to lectures NFOE017 and MFOE017.
Aim of the course -
Last update: KAPSA/MFF.CUNI.CZ (11.04.2008)

Deeper understanding of lectures NFOE017 and MFOE017.

Course completion requirements - Czech
Last update: doc. RNDr. Miroslav Pospíšil, Ph.D. (29.04.2020)

K zápočtu je nutné splnit současně tyto podmínky:

1. Odevzdání vyučujícím vypracováné domácí úkoly (příkladů dle zaslaných zadání) elektronickou formou.

2. Za případné aktivni řešení příkladu u tabule se získává bod. Takto získané body se přičtou k zisku bodů ze zápočtového testu.

3. Zisk minimálně 75% bodů (po přičtení bodů podle podmínky 2) ze zápočtového testu. Zápočový test má dva opravné termíny a body z neúspěšných pokusů se nezapočítávají.

Je pravděpodobné, že se značná část zápočtů může konat distanční formou. Závisí to na vývoji aktuální situace a o jakékoli změně budete včas informováni.

Literature -
Last update: KAPSA/MFF.CUNI.CZ (04.04.2008)

Resnick a kol.:Fyzika.

Feynman:Feynmanovy přednášky z fyziky.

Atkins:Physical Chemistry.

Teaching methods -
Last update: KAPSA/MFF.CUNI.CZ (04.04.2008)

Excercises.

Syllabus -
Last update: KAPSA/MFF.CUNI.CZ (11.04.2008)

Exercises illustrate the matter of lectures NFOE017 and MFOE017.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html