SubjectsSubjects(version: 928)
Course, academic year 2022/2023
   Login via CAS
Fundamentals of Computational Physics I - NEVF141
Title: Základy počítačové fyziky I
Guaranteed by: Department of Surface and Plasma Science (32-KFPP)
Faculty: Faculty of Mathematics and Physics
Actual: from 2021
Semester: winter
E-Credits: 7
Hours per week, examination: winter s.:2/2, C+Ex [HT]
Capacity: unlimited
Min. number of students: unlimited
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech, English
Teaching methods: full-time
Additional information: https://physics.mff.cuni.cz/kfpp/rozvrh.html
Guarantor: doc. RNDr. Radek Plašil, Ph.D.
RNDr. Štěpán Roučka, Ph.D.
Annotation -
Last update: RNDr. Štěpán Roučka, Ph.D. (28.01.2019)
The lecture introduces the basic numerical methods, their computer implementation, and application to modeling of physical problems.
Course completion requirements - Czech
Last update: prof. RNDr. Rudolf Hrach, DrSc. (15.10.2017)

Pro udělení klasifikovaného zápočtu je třeba osobně prezentovat dva počítačové modely dle zadání na cvičeních. V průběhu diskuse o modelech bude ověřena znalost látky dle sylabu předmětu v rozsahu, který byl prezentován na přednášce.

Literature - Czech
Last update: T_KEVF (09.05.2005)

Press W.H. et al.: Numerical Recipes in FORTRAN (Pascal, C) Cambridge University Press, Cambridge 1992.

Hrach R.: Numerické metody ve fyzikální elektronice I skripta MFF UK, SPN, Praha 1981.

Hrach R.: Počítačová fyzika I, II, PF UJEP, Ústí nad Labem 2003.

Teaching methods - Czech
Last update: RNDr. Štěpán Roučka, Ph.D. (06.10.2020)

Výuka v ZS 2020 probíhá formou on-line přednášek. Více informací viz https://physics.mff.cuni.cz/kfpp/rozvrh.html

Syllabus -
Last update: RNDr. Štěpán Roučka, Ph.D. (28.01.2019)
1. Principles of computational physics:
Computer representation of numbers, command execution, computation errors. Programming languages, structured programming.

2. Basic numerical methods in computational physics:
Interpolation, approximation, root finding, minimization, differentiation, integration (Richardson extrapolation, Romberg method). Solving systems of linear equations. Solving ordinary differential equations.

3. Computer modelling:
Computer modeling of physical systems. Molecular dynamics method - principles, equations of motion, motion in external magnetic field, algorithms for solution of many-body problems.Stochastic methods of computational physics. Random numbers, transformation of random variables. Solution of physical problems using the Monte Carlo method. Continuous modeling. Hybrid modeling.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html