SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Selected Topics on Physical Chemistry - NEVF130
Title: Vybrané partie z fyzikální chemie
Guaranteed by: Department of Surface and Plasma Science (32-KFPP)
Faculty: Faculty of Mathematics and Physics
Actual: from 2020
Semester: summer
E-Credits: 5
Hours per week, examination: summer s.:2/1, C+Ex [HT]
Capacity: unlimited
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech, English
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Additional information: https://physics.mff.cuni.cz/kfpp/rozvrh.html
Guarantor: doc. RNDr. Petr Dohnal, Ph.D.
prof. RNDr. Juraj Glosík, DrSc.
doc. RNDr. Jan Wild, CSc.
Annotation -
The course introduces selected topics on physical chemistry with focus on a gas phase.
Last update: Roučka Štěpán, doc. RNDr., Ph.D. (28.01.2019)
Course completion requirements - Czech

Podmínkou zakončení předmětu je úspěšné složení zkoušky, získání zápočtu je podmínkou pro konání zkoušky.

Udělení zápočtu je podmíněno účastí na alespoň 3/5 všech cvičení.

Povaha kontroly studia předmětu vylučuje opakování této kontroly, zápočet se tedy opakovat nedá.

Last update: Pavlů Jiří, doc. RNDr., Ph.D. (03.06.2020)
Literature - Czech

P. W. Atkins: Physical Chemistry,Oxford University press, 1988.

A. Losche: Molekulphysik (také rusky) 1984, 1987.

R. Brdička, J. Dvořák: Základy fyzikální chemie, 1977.

V. C. Letochov: Lazernaja fotoionizacionnaja spectroskopia, 1987.

Last update: T_KEVF (15.05.2005)
Requirements to the exam - Czech

Zkouška je ústní a student dostává typicky dvě otázky ze sylabu předmětu v rozsahu, který byl prezentován na přednášce.

Last update: Plašil Radek, doc. RNDr., Ph.D. (01.03.2018)
Syllabus -
1. Molecular structure
Chemical bond(ionic, covalent), orbital hybridization. Theories of molecular orbitals (LCAO, Hückel method, bond order, length and energy). Structure of clusters.

2. Determination of molecular structure
Rotational and vibrational spectra. Franck-Condon principle. Cluster formation and dissociation, ionisation of clusters. Fluorescence, phosphorescence. Methods for determination of molecular spectra.

3. Chemical reaction, reaction kinetics and dynamics
Reaction cross section, reaction rate, rate coefficient, dependence on temperature, pressure. Direction of a reaction, equilibrium, equilibrium constants, catalysis, Le Chatelier’s principle.

4. Experimental techniques
Particle beams with low kinetic and internal energy - production, analysis and detection. Preparation of species in specific quantum state, Laser excitation and ionisation, multi-step excitation and ionisation, REMPI. Electron spin resonance, nuclear magnetic resonance. Collisional processes at cryogenic temperatures (collisional radiative recombination etc.).

Last update: Roučka Štěpán, doc. RNDr., Ph.D. (28.01.2019)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html