SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Mass Spectrometry - NEVF125
Title: Hmotnostní spektrometrie
Guaranteed by: Department of Surface and Plasma Science (32-KFPP)
Faculty: Faculty of Mathematics and Physics
Actual: from 2020
Semester: winter
E-Credits: 5
Hours per week, examination: winter s.:2/1, C+Ex [HT]
Capacity: unlimited
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech, English
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Additional information: https://physics.mff.cuni.cz/kfpp/rozvrh.html
Guarantor: RNDr. Tomáš Gronych, CSc.
doc. RNDr. Pavel Sobotík, CSc.
Annotation -
Fundamental principles of static and dynamic mass spectrometers. Main types of spectrometers. Interpretation of electron ionisation spectra.
Last update: T_KEVF (18.05.2005)
Course completion requirements - Czech

Podmínkou zakončení předmětu je úspěšné složení zkoušky, získání zápočtu je podmínkou pro konání zkoušky. Udělení zápočtu je podmíněno absolvováním tří praktických úloh + vypracováním protokolu u vybraných dvou. Povaha kontroly studia předmětu vylučuje opakování této kontroly, zápočet se tedy opakovat

nedá.

Last update: Pavlů Jiří, doc. RNDr., Ph.D. (29.05.2020)
Literature - Czech

Gross J. H.: Mass Spectrometry, Springer, 2004.

Last update: T_KEVF (18.05.2005)
Teaching methods -

The lecture is conducted on-line in the winter semester 2020. For more information, see https://physics.mff.cuni.cz/kfpp/rozvrh.html

Last update: Roučka Štěpán, doc. RNDr., Ph.D. (06.10.2020)
Requirements to the exam - Czech

Zkouška je ústní.

Požadavky ke zkoušce odpovídají sylabu předmětu v rozsahu, který byl prezentován na přednáškách.

Last update: Gronych Tomáš, RNDr., CSc. (12.10.2017)
Syllabus -
1. Introduction to mass spectrometry
History of mass spectrometry. Main parts of mass spectrometer. Fundamentals of ion optics. Mass spectrum, resolving power, sensitivity. Vacuum system of mass spectrometers.

2. Ionisation techniques
Electron ionisation, ionisation cross section, critical potentials, internal energy, fragmentation. Soft ionisation technique. Ionisation sources. Sample introductions into ionisation sources.

3. Mass analyzers
Magnetic sector analyzers, single and double focusing of ions. Time of flight analyzers, space and velocity focusing, reflector time of flight analyzers. Quadrupole analyzers. Ion traps. Ion cyclotron resonance. Hybrid systems.

4. Ion detection
Faraday cup, electron multipliers, microchannel plates, conversion detectors.

5. Interpretation of spectra
Convectional procedure, qualitative and quantitative analyse of electron ionisation spectra. Cracking patterns. Partial pressure analysis in vacuum system.

Last update: T_KEVF (18.05.2005)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html