SubjectsSubjects(version: 928)
Course, academic year 2022/2023
   Login via CAS
Plasma Physics - NEVF122
Title: Fyzika plazmatu
Guaranteed by: Department of Surface and Plasma Science (32-KFPP)
Faculty: Faculty of Mathematics and Physics
Actual: from 2020
Semester: winter
E-Credits: 5
Hours per week, examination: winter s.:2/1, C+Ex [HT]
Capacity: unlimited
Min. number of students: unlimited
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech, English
Teaching methods: full-time
Additional information: https://physics.mff.cuni.cz/kfpp/rozvrh.html
Guarantor: prof. RNDr. Juraj Glosík, DrSc.
doc. RNDr. Radek Plašil, Ph.D.
Annotation -
Last update: RNDr. Štěpán Roučka, Ph.D. (28.01.2019)
The basic introduction to plasma physics covering topics: varius types of plasma, Debye shielding, collision processes in plasma, elementary processes in plasma and their application, gas discharges, diagnostic techniques.
Course completion requirements - Czech
Last update: doc. RNDr. Jiří Pavlů, Ph.D. (03.06.2020)

Podmínkou zakončení předmětu je úspěšné složení zkoušky, získání zápočtu je podmínkou pro konání

zkoušky.

Udělení zápočtu je podmíněno absolvováním dvou praktických úloh a vypracování protokolů k nim.

Povaha kontroly studia předmětu vylučuje opakování této kontroly, zápočet se tedy opakovat

nedá.

Literature - Czech
Last update: T_KEVF (07.05.2004)

Kracík J., Tobiáš J.: Fyzika plazmatu, Academia Praha 1966.

Galeev A. A., Sudan R. N.: Basic Plasma Physics, North-Holland Publishing Company, Amsterdam-New York-Oxford, 1983.

Teaching methods -
Last update: RNDr. Štěpán Roučka, Ph.D. (06.10.2020)

The lecture is conducted on-line in the winter semester 2020. For more information, see https://physics.mff.cuni.cz/kfpp/rozvrh.html

Requirements to the exam - Czech
Last update: prof. RNDr. Juraj Glosík, DrSc. (10.10.2017)

Zkouška je ústní a požadavky odpovídají sylabu předmětu v rozsahu, který byl prezentován na přednášce.

Syllabus -
Last update: RNDr. Štěpán Roučka, Ph.D. (28.01.2019)
1. Basic properties of plasma
Description of plasma, collective behaviour, Debye length, sheaths in plasma. Basic types of plasma, isothermic and non-isothermic plasma, plasma in different environments, Saha equation.

2. Collision processes in plasma
Types of collisions – elastic, inelastic and their description. Cross sections, rate coefficients, Collision frequency and its experimental determination. Langevin theory of ion – molecule collisions.

3. Elementary processes
Ionisation, excitation, radiation of plasma. Negative ions. Recombination. Interactions of various types of ions. Chemical reactions in the plasma. Technological applications of elementary processes in plasma.

4. Introduction to gas discharges
Discharge ignition. Paschen curve, electron avallanche, streamers. Towsend discharge, corona discharge, glow discharge, arc discharge, microwave discharge. Application of gas discharges.

5. Plasma diagnostics
Plasma diagnostics (probe, microwave, optical and corpuscular methods).

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html