Seminar on the application of complex networks - NDMI116
Title: Seminář aplikace komplexních sítí
Guaranteed by: Computer Science Institute of Charles University (32-IUUK)
Faculty: Faculty of Mathematics and Physics
Actual: from 2021
Semester: winter
E-Credits: 3
Hours per week, examination: winter s.:0/2, C [HT]
Capacity: unlimited
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech, English
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Guarantor: doc. Ing. et Ing. David Hartman, Ph.D. et Ph.D.
Opinion survey results   Examination dates   WS schedule   Noticeboard   
Annotation - Czech
Referativní a problémový seminář zaměřený na aplikace komplexních sítích napříč různými doménami a na jejich empirické i teoretické vlastnosti. Seminář nahlíží komplexní sítě jako praktickou abstrakci nad komplexními procesy, kde celkové chování systému výrazně záleží na struktuře jeho komponent a jejich interakcí. Seminář začíná sérií přednášek a doporučených referátů představující jednotlivé aplikační domény teorie sítí, jejich specifika, omezení a zajímavé výsledky. Později se zaměřuje na identifikaci vhodných otevřených problémů a přístupy k jejich řešení.
Last update: Pangrác Ondřej, RNDr., Ph.D. (01.07.2021)
Course completion requirements - Czech

Zápočet studenti získají za prezentaci článku na semináři nebo aktivní účast.

(Z charakteru zápočtu není opravný termín.)

Last update: Pangrác Ondřej, RNDr., Ph.D. (01.07.2021)
Literature - Czech

Aktuální časopisecká literatura zadávaná vedoucími semináře

Základní přehledové práce:

Barabási, A.-L. Network science. Cambridge university press, 2016.

Newman, MEJ Networks: An Introduction. Oxford University press, 2010.

Last update: Pangrác Ondřej, RNDr., Ph.D. (01.07.2021)
Syllabus - Czech

V rámci předmětu budou prezentovány základní společné koncepty a myšlenky z

různých domén aplikací komplexních sítí a následně budou blíže představeny

vybrané aspekty a problémy. Příklady blíže probíraných oblastí jsou

1) Algoritmická efektivita řešení problémů pro specifické třídy komplexních sítí

2) Šířící procesy na sítích, aplikace do šíření informací, zpráv a nemocí

3) Aplikace komplexních sítí v kontextu teorie her, kooperace a konflikt na sítích

4) Makroskopické vlastnosti různých síťových modelů, dynamické síťové modely

5) Aplikace komplexních sítí a odpovídající kombinatorické problémy

Last update: Pangrác Ondřej, RNDr., Ph.D. (01.07.2021)