SubjectsSubjects(version: 928)
Course, academic year 2022/2023
   Login via CAS
Combinatorics for bioinformatics - NDMI089
Title: Kombinatorika pro bioinformatiky
Guaranteed by: Computer Science Institute of Charles University (32-IUUK)
Faculty: Faculty of Mathematics and Physics
Actual: from 2021
Semester: winter
E-Credits: 5
Hours per week, examination: winter s.:2/2, C+Ex [HT]
Capacity: unlimited
Min. number of students: unlimited
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech, English
Teaching methods: full-time
Additional information: https://iuuk.mff.cuni.cz/~pangrac/vyuka/kgbi20/
Guarantor: RNDr. Ondřej Pangrác, Ph.D.
Class: Informatika Bc.
Classification: Informatics > Discrete Mathematics
Annotation -
Last update: IUUK (09.03.2015)
An introductionary course on combinatorics and graph theory for students of bioinfomatics.
Course completion requirements - Czech
Last update: RNDr. Ondřej Pangrác, Ph.D. (27.09.2020)

Zápočet je udělen, pokud student získá alespoň 50% bodů ze všech písemek a domácích úkolů v průběhu semestru.

Zkouška předmětu je kombinovaná, sestává z písemné a ústní části, které jsou hodnoceny souhrnou známkou. Písemná část zkoušky sestává z několika příkladů v rozsahu 60-90 minut, témata korespondují se sylabem přednášky a odpovídají látce procvičované na cvičeních. Požadavky ústní části zkoušky odpovídají sylabu předmětu se zřetelem na látku prezentovanou na přednášce v aktuálním akademickém roce.

Literature -
Last update: RNDr. Ondřej Pangrác, Ph.D. (01.10.2019)

J. Matoušek, J. Nešetřil: An Invitation to Discrete Mathematics

Requirements to the exam - Czech
Last update: RNDr. Ondřej Pangrác, Ph.D. (13.10.2017)

Zápočet je nutnou podmínkou pro konání zkoušky.

Zkouška předmětu je kombinovaná, sestává z písemné a ústní části, které jsou hodnoceny souhrnou známkou. Písemná část zkoušky sestává z několika příkladů v rozsahu 60-90 minut, témata korespondují se sylabem přednášky a odpovídají látce procvičované na cvičeních. Požadavky ústní části zkoušky odpovídají sylabu předmětu se zřetelem na látku prezentovanou na přednášce v aktuálním akademickém roce.

Syllabus -
Last update: RNDr. Ondřej Pangrác, Ph.D. (01.10.2019)

Basic notions, binary relations, equivalences and partially ordered sets.

Functions and their properties, permutations.

Combinatorial counting, Binomial theorem.

Principle of inclusion and exclusion and its applications.

Discrete probability.

Graphs - notions and examples. Paths and circuits in graphs, connectivity.

Trees, spanning trees of graphs.

Planar graphs, Euler's formula, max. number of edges.

Graph colorings, d-degenerate graphs. Five color theorem for planar graphs.

Eulerian graphs.

Higher connectivity, Menger's and Ford-Fulkerson's theorems.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html