SubjectsSubjects(version: 916)
Course, academic year 2022/2023
   Login via CAS
Algorithms and Their Implementation - NDMI074
Title: Algoritmy a jejich implementace
Guaranteed by: Department of Applied Mathematics (32-KAM)
Faculty: Faculty of Mathematics and Physics
Actual: from 2022
Semester: summer
E-Credits: 5
Hours per week, examination: summer s.:2/2, C+Ex [HT]
Capacity: unlimited
Min. number of students: unlimited
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Additional information: http://mj.ucw.cz/vyuka/aim/
Guarantor: Mgr. Martin Mareš, Ph.D.
Class: Informatika Mgr. - volitelný
Classification: Informatics > Theoretical Computer Science
Is incompatible with: NDMX074
Is interchangeable with: NDMX074
Annotation -
Last update: T_KAM (20.04.2008)
Techniques of implementation and optimization of algorithms on real machines, especially with respect to processing of large amounts of data.
Course completion requirements - Czech
Last update: Mgr. Martin Mareš, Ph.D. (01.03.2019)

K úspěšnému zakončení předmětu je potřeba získat zápočet a složit zkoušku.

Zápočet se uděluje za získání dostatečného počtu bodů za domácí úkoly. Úkoly spočívají v implementaci vybraných algoritmů, počet bodů závisí na rychlosti programu relativně k referenčnímu řešení cvičících.

Pokud student nezíská dostatečný počet bodů, může je doplnit samostatnou prací na dodatečném úkolu nebo napsáním zápočtového programu odpovídajícího rozsahu. Také je možné získat malé množství bonusových bodů za aktivitu na cvičení.

Literature - Czech
Last update: T_KAM (22.04.2009)

ISO/IEC standard 9899:1999: Programming Languages -- C The Open Group: The Single UNIX Specification, http://www.unix.org/

Časopisecké články

Requirements to the exam - Czech
Last update: Mgr. Martin Mareš, Ph.D. (01.03.2019)

Zkouška je ústní s písemnou přípravou. Zkouší se teorie přednesená na přednášce v rozsahu daném podrobným syllabem na webové stránce předmětu.

Syllabus -
Last update: prof. Mgr. Milan Hladík, Ph.D. (04.05.2015)
  • Advanced topics of the C programming language, of the POSIX standard, and their various extensions
  • Properties of hardware important for efficiency of programs (memory hierarchies, symmetic multiprocessing, non-uniform architectures)
  • Parallel programming on multi-processor machines
  • Algorithms working with external memory
  • Cache-oblivious algorithms
  • Concrete examples of algorithms of various kinds
  • Individual work of students

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html