Graphs on surfaces and their symmetry - NDMI069
Title: Grafy na plochách a jejich symetrie
Guaranteed by: Department of Applied Mathematics (32-KAM)
Faculty: Faculty of Mathematics and Physics
Actual: from 2011
Semester: summer
E-Credits: 3
Hours per week, examination: summer s.:2/0, Ex [HT]
Capacity: unlimited
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: cancelled
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Guarantor: prof. RNDr. Roman Nedela, DrSc.
Class: Informatika Mgr. - volitelný
Classification: Informatics > Discrete Mathematics
Pre-requisite : NDMI011
Opinion survey results   Examination dates   Schedule   Noticeboard   
Annotation -
The lecture presents an overview of classical theory and modern results in the field of graph embedding on surfaces of higher genus.
Last update: G_I (26.05.2006)
Literature - Czech

J.L. Gross, T.W. Tucker: Topological graph theory, Doer publications, New York, 2001

Last update: Macharová Dana, JUDr. (16.02.2006)
Syllabus - Czech

Nakrývání grafů, grupa automorfismu, projekce. Klasifikace ploch, vnoření a

celulární vnoření grafů. Kombinarorický popis map, minimální a maximální

rod. Symetrie map, regulární a vrcholové tranzitivní mapy. Klasifikační věty

pro rod 0, 1 a 2. Operátory na mapách. Vztah orientovatelných

neorientovatelných map.

Last update: G_I (26.05.2006)