SubjectsSubjects(version: 845)
Course, academic year 2018/2019
   Login via CAS
Combinatorial Algorithms - NDMI007
Title in English: Kombinatorické algoritmy
Guaranteed by: Department of Applied Mathematics (32-KAM)
Faculty: Faculty of Mathematics and Physics
Actual: from 2008
Semester: summer
E-Credits: 6
Hours per week, examination: summer s.:2/2 C+Ex [hours/week]
Capacity: unlimited
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Guarantor: prof. RNDr. Luděk Kučera, DrSc.
Class: Informatika Mgr. - Teoretická informatika
Informatika Mgr. - Matematická lingvistika
Classification: Informatics > Discrete Mathematics
Annotation -
Last update: G_I (31.10.2001)
Algorithms for solving of combinatorial problems - optimal, approximation, and heuristic methods and their implementation.
Course completion requirements - Czech
Last update: prof. RNDr. Luděk Kučera, DrSc. (13.06.2019)

Požadavek pro zápočet:

Implementace některého z probíraných algoritmů dle pokynů vyučujícího a především experimentální vyhodnocení očekávaného chování algoritmu, aplikovaného na náhodně, ale realisticky, vytvářených vstupních datech; sepsání zprávy o experimentech a její přednesení v rámci cvičení předmětu.

Požadavky pro zkoušku:

Ústní zkouška z probrané látky

Literature - Czech
Last update: RNDr. Pavel Zakouřil, Ph.D. (05.08.2002)

L. Kučera, Kombinatorické algoritmy, SNTL 1983, 1991 (Praha)

Syllabus - Czech
Last update: ()

Datové struktury.

Základní programovací techniky pro návrh kombinatorických algoritmů.

Nejkratší a extremální cesty.

Minimalní kostra grafu.

Toky v sítích a párování v grafu.

Rovinné grafy.

Heuristické algoritmy pro kombinatorické problémy (isomorfismus, barvení, klika a nezavislá množina, Hamiltonovský cykl a obchodní cestující), jejich analýza.

Optimální algoritmy pro těžké kombinatorické algoritmy (branch and bound a pod.), jejich možnosti a omezení.

Paralelní implementace kombinatorických algoritmů.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html