SubjectsSubjects(version: 901)
Course, academic year 2021/2022
  
Programming languages for children - NDIN019
Title: Dětské programovací jazyky
Guaranteed by: Department of Software and Computer Science Education (32-KSVI)
Faculty: Faculty of Mathematics and Physics
Actual: from 2021
Semester: summer
E-Credits: 4
Hours per week, examination: summer s.:1/2 C [hours/week]
Capacity: unlimited
Min. number of students: unlimited
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Guarantor: doc. RNDr. Pavel Töpfer, CSc.
Mgr. Lenka Forstová
Is incompatible with: NDIX019
Is interchangeable with: NDIX019
Annotation - Czech
Last update: doc. RNDr. Pavel Töpfer, CSc. (18.01.2018)
Seznámení s programovacími jazyky určenými pro výuku dětí, praktické procvičení práce v jazyce Scratch a případně v dalších prostředích vhodných pro výuku. Metodika práce při výuce programování pro děti.
Syllabus - Czech
Last update: doc. RNDr. Pavel Töpfer, CSc. (25.05.2022)

Historie programování pro děti. Od želví grafiky po Minecraft (Imagine Logo, Karel, Baltík, ...)

Základní blokové programování
  • Scrach
  • Code.org

Roboti

  • Ozobot
  • Codey Rocky
  • Sphero

Robotické stavebnice

  • Lego Mindstorm
  • Lego Spike
  • SamLabs

Arduino

  • MBot

BBC Micro:Bit

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html