SubjectsSubjects(version: 845)
Course, academic year 2018/2019
   Login via CAS
Didactics of Application Software II - NDIN012
Title in English: Didaktika uživatelského software II
Guaranteed by: Department of Software and Computer Science Education (32-KSVI)
Faculty: Faculty of Mathematics and Physics
Actual: from 2016 to 2018
Semester: summer
E-Credits: 2
Hours per week, examination: summer s.:0/2 C [hours/week]
Capacity: unlimited
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Guarantor: RNDr. Tomáš Holan, Ph.D.
Class: Informatika Mgr. - učitelské studium informatiky
Classification: Informatics > Didactics of Informatics
Co-requisite : NDIN011
Is incompatible with: NDIN018
Is interchangeable with: NDIN018
Annotation -
Last update: G_I (26.05.2006)
Sequel of DIN011.
Course completion requirements - Czech
Last update: RNDr. Tomáš Holan, Ph.D. (13.10.2017)

Předmět je zakončen zápočtem. Zápočet se uděluje za aktivní účast, přípravu a presentaci vystoupení a vypracování zadaných výukových materiálů.

Povaha tohoto požadavku neumožňuje vypsat opravné termíny. Vyučující může stanovit podmínky, za nichž student může nahradit chybějící požadavky.

Syllabus - Czech
Last update: RNDr. Tomáš Holan, Ph.D. (13.10.2017)

Příprava vystoupení, výběr témat, časový rozsah, presentace a kritické hodnocení cizích vystoupení.

Příprava výukových materiálů.

Seminář bude věnován zejména aplikacím z kategorie:

  • Příprava textů
  • Tabulkový kalkulátor
  • Příprava presentací
  • Úprava obrázků

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html