SubjectsSubjects(version: 945)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Didactics of Application Software - NDIN012
Title: Didaktika uživatelského software
Guaranteed by: Department of Software and Computer Science Education (32-KSVI)
Faculty: Faculty of Mathematics and Physics
Actual: from 2023
Semester: summer
E-Credits: 3
Hours per week, examination: summer s.:0/2, C [HT]
Capacity: unlimited
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Guarantor: RNDr. Tomáš Holan, Ph.D.
Mgr. Lenka Forstová
Class: Informatika Mgr. - učitelské studium informatiky
Classification: Informatics > Didactics of Informatics
Is incompatible with: NDIN018
Is interchangeable with: NDIN018
Annotation -
Last update: doc. RNDr. Pavel Töpfer, CSc. (18.12.2019)
One part of education of informatics on secodary school is a teaching of application software. This is loaded with many traps for a teacher. He/she has to deal with different level of both motivation and knowledge of students, he must to select the appropriate volume of technical details and needs to teach students how to effectively use computer for a lot of different tasks. Topic of the seminary is to prepare students for teaching of application software both with knowledges and practically.
Course completion requirements - Czech
Last update: RNDr. Tomáš Holan, Ph.D. (23.02.2021)

Předmět je zakončen zápočtem. Zápočet se uděluje za aktivní účast, přípravu a presentaci vystoupení a vypracování zadaných výukových materiálů.

Povaha tohoto požadavku neumožňuje vypsat opravné termíny. Vyučující může stanovit podmínky, za nichž student může nahradit chybějící požadavky.

Literature - Czech
Last update: doc. RNDr. Pavel Töpfer, CSc. (17.04.2019)

učebnice informatiky pro ZŠ a SŠ

příručky produktů aplikačního software podle pokynů vyučujícího

Syllabus - Czech
Last update: RNDr. Tomáš Holan, Ph.D. (23.02.2021)

Kurz „Didaktika uživatelského software“ sleduje dva cíle:

1.) Připravit studenty na složité situace, do kterých se mohou během učitelské praxe v rámci informatiky dostat, ale na které je možné se připravit.

2.) Připravit studenty na výuku uživatelského software jak po stránce znalostí a metodiky, tak i prakticky.

Mezi jednotlivé výukové situace patří například:

  • Základní právní kontext pro učitele informatiky. Za co je učitel zodpovědný, jaké aplikace není vhodné používat vzhledem k věku žáků. Je učitel zodpovědný za kyberšikanu, kterou provedl jeho student v hodině?
  • Problém komercializace. Jak učitel může ovlivnit, jaké programy studenti později budou nakupovat.
  • Základní etický kontext pro učitele informatiky. Jaké návyky je dobré u studentů podporovat? (např. nelegální stahování hudby do domácích úkolů)
  • Jak u studentů podporovat kreativitu ve výuce informatiky. Jak je učit, že informatika není jen o ovládání softwaru.
  • Mezinárodní kontext výuky informatiky. Jak se inspirovat v zahraničí

Praktická příprava studentů na výuku uživatelského softwaru. (s ohledem na aktuální epidemiologickou situaci)

  • Budoucí učitelé se musí vyrovnat s velmi rozdílnou úrovní motivace i vědomostí studentů, nezahltit studenty množství technických detailů a přitom je naučit efektivně použít počítače k celé řadě úkolů. Cílem je připravit studenty na výuku uživatelského software jak po stránce znalostí a metodiky, tak i prakticky.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html