SubjectsSubjects(version: 945)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Application Software - NDIN011
Title: Aplikační software
Guaranteed by: Department of Software and Computer Science Education (32-KSVI)
Faculty: Faculty of Mathematics and Physics
Actual: from 2021
Semester: winter
E-Credits: 4
Hours per week, examination: winter s.:2/1, MC [HT]
Capacity: unlimited
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Additional information: https://www.ms.mff.cuni.cz/~forstova/ITUI/ITUI.html
Guarantor: RNDr. Tomáš Holan, Ph.D.
Mgr. Lenka Forstová
Class: Informatika Mgr. - učitelské studium informatiky
Classification: Informatics > Didactics of Informatics
Incompatibility : NDIX011
Interchangeability : NDIX011
Is incompatible with: NDIX011, NDIN017
Is interchangeable with: NDIX011, NDIN017
Annotation -
Last update: Mgr. Lenka Forstová (25.05.2021)
The goal of the subject is to gain appropriate skills for using common user software when solving tasks of varying difficulty. Teaching is largely conducted in a manner that does not emphasise the importance of a particular software, but is focused on students acquiring knowledge and skills that shall facilitate mastering of their chosen applications in a given area.
Course completion requirements - Czech
Last update: Mgr. Lenka Forstová (24.05.2021)

Předmět je zakončen klasifikovaným zápočtem. Zápočet se uděluje za aktivní účast, splnění zadaných úkolů a obhajoby řešení vybraných z nich.

Povaha tohoto požadavku neumožňuje vypsat opravné termíny. Vyučující může stanovit podmínky, za nichž student může nahradit chybějící požadavky.

Literature - Czech
Last update: Mgr. Lenka Forstová (24.05.2021)

Dokumentace, nápověda, tutoriály produktů aplikačního software podle pokynů vyučujícího

Syllabus - Czech
Last update: Mgr. Lenka Forstová (24.05.2021)
  • Řešení úloh pomocí aplikací kancelářského software, nezávisle na volbě konkrétní produktové řady
  • Programování ve VBA pro MS Excel
  • Základy počítačové grafiky
  • rastrová grafika a úprava fotografie
  • vektorová grafika
  • "Učitelský software"
  • aplikace vhodné pro aktivaci posluchačů při výuce
  • LMS Moodle

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html