SubjectsSubjects(version: 845)
Course, academic year 2018/2019
   Login via CAS
Didactics of Application Software I - NDIN011
Title in English: Didaktika uživatelského software I
Guaranteed by: Department of Software and Computer Science Education (32-KSVI)
Faculty: Faculty of Mathematics and Physics
Actual: from 2016 to 2018
Semester: winter
E-Credits: 2
Hours per week, examination: winter s.:0/2 C [hours/week]
Capacity: unlimited
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Guarantor: RNDr. Tomáš Holan, Ph.D.
Class: Informatika Mgr. - učitelské studium informatiky
Classification: Informatics > Didactics of Informatics
Is co-requisite for: NDIN012
Is incompatible with: NDIN017
Is interchangeable with: NDIN017
Annotation -
Last update: doc. RNDr. Pavel Töpfer, CSc. (10.10.2017)
One part of education of informatics on secodary school is a teaching of application software. This is loaded with many traps for a teacher. He/she has to deal with different level of both motivation and knowledge of students, he must to select the appropriate volume of technical details and needs to teach students how to effectively use computer for a lot of different tasks. Topic of the seminary is to prepare students for teaching of application software both with knowledges and practically.
Course completion requirements - Czech
Last update: RNDr. Tomáš Holan, Ph.D. (13.10.2017)

Předmět je zakončen zápočtem. Zápočet se uděluje za aktivní účast, přípravu a presentaci vystoupení a vypracování zadaných výukových materiálů.

Povaha tohoto požadavku neumožňuje vypsat opravné termíny. Vyučující může stanovit podmínky, za nichž student může nahradit chybějící požadavky.

Syllabus - Czech
Last update: RNDr. Tomáš Holan, Ph.D. (13.10.2017)

Příprava vystoupení, výběr témat, časový rozsah, presentace a kritické hodnocení cizích vystoupení.

Příprava výukových materiálů.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html