SubjectsSubjects(version: 902)
Course, academic year 2022/2023
   Login via CAS
Computer Science Teaching Practice (CŽV) - NDIN009
Title: Pedagogická praxe z informatiky (CŽV)
Guaranteed by: Department of Software and Computer Science Education (32-KSVI)
Faculty: Faculty of Mathematics and Physics
Actual: from 2021
Semester: both
E-Credits: 12
Hours per week, examination: 0/0 [weeks/semester]
Capacity: unlimited
Min. number of students: unlimited
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Note: you can enroll for the course in winter and in summer semester
Guarantor: doc. RNDr. Pavel Töpfer, CSc.
Mgr. Lenka Forstová
Classification: Informatics > Didactics of Informatics
Annotation -
Last update: G_I (30.03.2001)
Practical training of teaching informatics and programming in secondary schools. For students of "computer science education" (e.g. for future teachers of informatics at secondary schools) in distance study program.
Course completion requirements - Czech
Last update: doc. RNDr. Pavel Töpfer, CSc. (02.10.2017)

Předmět je zakončen zápočtem. Zápočet se uděluje za úspěšné absolvování pedagogické praxe na přidělené základní nebo střední škole a za následný rozbor praxe s vyučujícím.

Povaha těchto požadavků neumožňuje vypsat opravné termíny.

Literature - Czech
Last update: doc. RNDr. Pavel Töpfer, CSc. (17.04.2019)

Učebnice a příručky vztahující se k učivu vyučovanému na škole během pedagoické praxe.

Syllabus -
Last update: G_I (14.04.2006)

Practical training of teaching informatics and programming in secondary schools.

For students of "computer science education" (e.g. for future teachers of informatics at secondary schools) in distance study program.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html