SubjectsSubjects(version: 945)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Computer Science Teaching Practice 2 - NDIN007
Title: Pedagogická praxe z informatiky 2
Guaranteed by: Department of Software and Computer Science Education (32-KSVI)
Faculty: Faculty of Mathematics and Physics
Actual: from 2023
Semester: both
E-Credits: 5
Hours per week, examination: 0/0, C [TS]
Capacity: unlimited
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Additional information: https://cs.mff.cuni.cz/cs//pro-studenty/pedagogicka-praxe
Note: you can enroll for the course in winter and in summer semester
Guarantor: doc. Mgr. Cyril Brom, Ph.D.
Mgr. Lenka Forstová
Class: Informatika Mgr. - učitelské studium informatiky
Classification: Informatics > Didactics of Informatics
Annotation -
Last update: G_I (14.04.2006)
Practical training of teaching informatics and programming in secondary schools. For students of "computer science education" (e.g. for future teachers of informatics at secondary schools).
Course completion requirements - Czech
Last update: doc. RNDr. Pavel Töpfer, CSc. (02.10.2017)

Předmět je zakončen zápočtem. Zápočet se uděluje za úspěšné absolvování pedagogické praxe na přidělené základní nebo střední škole a za následný rozbor praxe s vyučujícím.

Povaha těchto požadavků neumožňuje vypsat opravné termíny.

Literature - Czech
Last update: doc. RNDr. Pavel Töpfer, CSc. (29.04.2019)

Současné kurikulární dokumenty a školská legislativa.

Současná pedagogicko-psychologická literatura.

Učebnice a příručky vztahující se k učivu vyučovanému na škole během pedagoické praxe.

Syllabus -
Last update: G_I (14.04.2006)

Practical training of teaching informatics and programming in secondary schools.

For students of "computer science education" (e.g. for future teachers of informatics at secondary schools).

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html