SubjectsSubjects(version: 845)
Course, academic year 2018/2019
   Login via CAS
Computer Science Teaching Practice I - NDIN006
Title in English: Pedagogická praxe z informatiky I
Guaranteed by: Department of Software and Computer Science Education (32-KSVI)
Faculty: Faculty of Mathematics and Physics
Actual: from 2006 to 2018
Semester: both
E-Credits: 1
Hours per week, examination: 0/0 C [hours/week]
Capacity: unlimited
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Note: you can enroll for the course in winter and in summer semester
Guarantor: doc. RNDr. Pavel Töpfer, CSc.
Class: Informatika Mgr. - učitelské studium informatiky
Classification: Informatics > Didactics of Informatics
Annotation -
Last update: G_I (14.04.2006)
Practical training of teaching informatics and programming in secondary schools. For students of "computer science education" (e.g. for future teachers of informatics at secondary schools).
Course completion requirements - Czech
Last update: doc. RNDr. Pavel Töpfer, CSc. (02.10.2017)

Předmět je zakončen zápočtem. Zápočet se uděluje za úspěšné absolvování pedagogické praxe na přidělené základní nebo střední škole a za následný rozbor praxe s vyučujícím.

Povaha těchto požadavků neumožňuje vypsat opravné termíny.

Syllabus -
Last update: G_I (14.04.2006)

Practical training of teaching informatics and programming in secondary schools.

For students of "computer science education" (e.g. for future teachers of informatics at secondary schools).

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html