SubjectsSubjects(version: 845)
Course, academic year 2018/2019
   Login via CAS
Geomagnetism and Geoelectricity for Ph.D. Students - NDGF014
Title in English: Geomagnetismus a geoelektřina pro doktorandy
Guaranteed by: Department of Geophysics (32-KG)
Faculty: Faculty of Mathematics and Physics
Actual: from 2017
Semester: summer
E-Credits: 5
Hours per week, examination: summer s.:2/1 C+Ex [hours/week]
Capacity: unlimited
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech, English
Teaching methods: full-time
Guarantor: RNDr. Jakub Velímský, Ph.D.
Annotation -
Last update: T_KG (18.01.2007)
Mathematical description of the geomagnetic field. Time variations of the geomagnetic field. Paleomagnetism. Reversals of the Earth's magnetic field. Transient magnetic variations of the external field. Magnetic fields of the Sun, Moon and planets. Introduction to the dynamo theory.
Aim of the course -
Last update: T_KG (07.04.2008)

The purpose of this basic geophysical course is to introduce to the students the properties of magnetic and electric fields of the Earth, Sun, and other celestial bodies, the problematic of measurements, mathematical-physical description and modelling of these fields and their relations to the physical, chemical, and mineralogical structure of the Earth and its surrounding and to the dynamical processes in the Earth.

Course completion requirements - Czech
Last update: RNDr. Jakub Velímský, Ph.D. (06.10.2017)

Podmínky pro udělení zápočtu:

Získání alespoň 67% bodů za domácí úkoly zadané v průběhu semestru.

Úkoly je možné po dohodě i vrátit k doplnění a přepracování.

Získání zápočtu je podmínkou pro konání zkoušky.

Forma zkoušky: písemná, bodovaná

Klasifikace: >=51% dobře/prospěl; >=67% velmi dobře; >=85% výborně

Požadavky odpovídají sylabu v rozsahu prezentovaném na přednášce.

Literature - Czech
Last update: T_KG (18.01.2007)
  • R.T. Merrill, M.W. McElhinny, P.L. McFadden: The magnetic field of the Earth, Academia Press, London 1996.
  • A. Janáčková: Geomagnetismus (rukopis učebního textu).

Teaching methods -
Last update: T_KG (11.04.2008)

Lecture + exercises

Syllabus -
Last update: T_KG (18.01.2007)
The Earth's magnetic field

The present geomagnetic field (GMF). Magnetic and geomagnetic coordinates and poles. Geomagnetic charts. Principles of the main geomagnetic devices and methods of measurment. Mathematical description of GMF - Gauss spherical harmonic analysis. Internal and external Earth's magnetic field. Geomagnetic dipole, excentric dipole.

Time variations of the GMF

a) Slow changes of the internal field Paleomagnetism. Rock magnetization. Virtual poles, paleomagnetic poles. Apparent polar wander paths. GMF reversals. b) Transient variations of the external field The magnetosphere. Charged particles in the magnetosphere. Regular variations of GMF. Storms and substorms. Aurora. Pulzations. Magnetic indices.

Magnetic fields of the bodies of the solar system

The Sun and its structure. Magnetic field of the Sun. Solar wind. Magnetic fields of planets.

Generation of the Earth's magnetic field

Bullard disc dynamo. The equations of the Earth's dynamo. Kinematic dynamos. Dynamics of the geodynamo.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html