SubjectsSubjects(version: 837)
Course, academic year 2018/2019
   Login via CAS
Didactics of Descriptive Geometry - NDGE013
Title in English: Didaktika deskriptivní geometrie
Guaranteed by: Department of Mathematics Education (32-KDM)
Faculty: Faculty of Mathematics and Physics
Actual: from 2016
Semester: winter
E-Credits: 6
Hours per week, examination: winter s.:2/2 C+Ex [hours/week]
Capacity: unlimited
Min. number of students: unlimited
State of the course: cancelled
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Guarantor: RNDr. Vlasta Moravcová, Ph.D.
PhDr. Alena Šarounová, CSc.
Classification: Mathematics > Didactics of Mathematics
Incompatibility : NMUG405
Interchangeability : NMUG405
Is incompatible with: NMUG405
Is interchangeable with: NMUG405
Annotation -
Last update: T_KDM (22.05.2001)
Didactic problems of teaching of descriptive geometry, stereometry and technical drawings. Application of geometry in technical practice.
Aim of the course -
Last update: T_KDM (19.05.2008)

This course helps to obtain theoretical background for teaching mathematics at high school.

Literature - Czech
Last update: T_KDM (13.04.2016)

Středoškolské i vysokoškolské učebnice a sbírky úloh, webové portály věnované výuce deskriptivní geometrie.

Hradecký, F., Mikulčák, J.: Metodika vyučování deskriptivní geometrii a rýsování. SPN Praha, 1966.

Molnár, J.: Rozvíjení prostorové představivosti (nejen) ve stereometrii. VUP Olomouc, 2009.

Hejný, M. a kol.: Teória vyučovania matematiky 2. SPN, Bratislava, 1989.

Časopisy pro učitele matematiky/deskriptivní geometrie (Učitel matematiky, Matematika-fyzika-informatika, Mathematics Teacher aj.).

Didaktické časopisy (Scientia in educatione, Educational Studies in Mathematics aj.)

Sborníky z konferencí pro učitele matematiky/deskriptivní geometrie (např. Setkání učitelů všech typů a stupňů škol, Dva dny s didaktikou matematiky, Konference o geometrii a počítačové grafice aj.).

Seminární, diplomové a disertační práce zaměřené na výuku deskriptivní geometrie, např.:

Kozák, P.: Průniky těles v různých projekcích. Bakalářská práce, PřF UP Olomouc, 2010.

Matěková, R.: Cíle vzdělávání v deskriptivní geometrii. Seminární práce, MFF UK Praha, 2013.

Teaching methods -
Last update: T_KDM (20.05.2008)

Lectures and exercises.

Syllabus -
Last update: T_KDM (28.05.2003)

Role of descriptive geometry at high school. Didactic problems. Models, graphic programs for PC's. Application of DG in praxis. Individual projects of students. Popularisation of descriptive geometry for public.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html