SubjectsSubjects(version: 845)
Course, academic year 2018/2019
   Login via CAS
Data analysis in pedagogical and didactic research - NDFY081
Title in English: Analýza dat v pedagogickém a didaktickém výzkumu
Guaranteed by: Department of Physics Education (32-KDF)
Faculty: Faculty of Mathematics and Physics
Actual: from 2017
Semester: winter
E-Credits: 4
Hours per week, examination: winter s.:0/1 C [hours/week]
summer s.:0/1 C [hours/week]
Capacity: unlimited
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Guarantor: PhDr. Martin Chvál, Ph.D.
Annotation -
Last update: RNDr. Jitka Houfková, Ph.D. (27.04.2017)
The seminar follows the seminars Introduction to Bibliographic and Scientific Research II and II. It is therefore intended for PhD students whose research has already been planned or partially implemented. Practical questions of doctoral research will be discussed – finishing of research methods, analysis and data processing.
Course completion requirements - Czech
Last update: PhDr. Martin Chvál, Ph.D. (12.10.2017)

Aktivní účast na seminářích a minimálně 70% účast.

Literature -
Last update: RNDr. Jitka Houfková, Ph.D. (05.04.2017)

Blahuš, P. (1985) Faktorová analýza a její zobecnění. Praha: SNTL.

McDonald, R. P. (1991) Faktorová analýza a příbuzné metody v psychologii. Praha: Academia.

Disman, M. (1998). Jak se vyrábí sociologická znalost. Praha: Karolinum, 1998.

Ferjenčík, J. (2000). Úvod do metodologie psychologického výzkumu. Praha: Portál.

Hendl, J. (1997). Úvod do kvalitativního výzkumu. Praha: Karolinum.

Hrabal, V. st., Hrabal, V. ml. (2002). Diagnostika. Pedagogickopsychologická diagnostika žáka s úvodem do diagnostické aplikace statistiky. Praha: Karolinum.

Hendl, J. (2004, 2009, 2012). Přehled statistických metod zpracování dat: analýza a metaanalýza dat. Praha: Portál.

Chvál, M., Kasíková, H. & Valenta, J. (2012). Posuzování rozvoje kompetence k učení ve výuce. Praha: Karolinum.

Chvál, M., Straková, J., & Procházková, I. (2015). Hodnocení výsledků vzdělávání didaktickými testy. Praha: Česká školní inspekce.

Kerlinger, F. N. (1972). Základy výzkumu chování. Praha: Academia.

Kučera, M. (1992). Školní etnografie. Přehled problematiky. Praha: PedF UK.

Morgan, D. L. (2001). Ohniskové skupiny jako metoda kvalitativního výzkumu. Brno: Albert.

Osecká, L. (2001). Typologie v psychologii: Aplikace metod shlukové analýzy v psychologickém výzkumu. Praha. Academia.

Pelikán, J. (1998). Základy empirického výzkumu pedagogických jevů. Praha: Karolinum.

(příp. Gavora, P. (2000). Úvod do pedagogického výzkumu. Brno: Paido)

Standardy pro pedagogické a psychologické testování (2001). Praha: Testcentrum.

Strauss, A., Corbinová, J. (1999). Základy kvalitativního výzkumu. Brno: Albert.

Syllabus -
Last update: RNDr. Jitka Houfková, Ph.D. (27.04.2017)

1. Requirements for research methods from the point of view of data analysis.

2. Data transcription, layout and analysis of SW for analysis.

3. Procedures of quantitative and qualitative analysis.

4. Interpretation and generalization options.

5. Writing a Research Communication.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html