SubjectsSubjects(version: 845)
Course, academic year 2018/2019
   Login via CAS
Extracurricular Physics Teaching Practice I - NDFY079
Title in English: Praxe v mimoškolním fyzikálním vzdělávání I
Guaranteed by: Department of Physics Education (32-KDF)
Faculty: Faculty of Mathematics and Physics
Actual: from 2016 to 2018
Semester: both
E-Credits: 2
Hours per week, examination: 0/1 C [hours/week]
Capacity: unlimited
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: combined
Note: you can enroll for the course in winter and in summer semester
Guarantor: RNDr. Martina Kekule, Ph.D.
Annotation -
Last update: T_KDF (13.05.2015)
Practical training during which the student participates in the preparation of activities in non-formal physics education, is actively organizing them or evaluates it. The student may also participate actively in the preparation and implementation of other activities such as games. Ideal possibility of practice is organization of physics camp (for example camp of correspondence seminar). The practice may be composed of multiple one-day events. The term of practice is up to individual agreement.
Course completion requirements - Czech
Last update: RNDr. Martina Kekule, Ph.D. (11.10.2017)

Předchozí domluva na akci/ích, v jejímž/jejichž rámci dojde ke splnění zápočtu s vedoucím předmětu.

Podíl na přípravě akce/í

Minimálně 4 denní aktivní účast na akci

Organizace celkem alespoň 5 hodin workshopů, (interaktivních) přednášek s alespoň dvěma různými tématy

V případě soustředění/tábora být vedoucím organizátorem alespoň pro jednu hru na dané akci

Zajištění zpětné vazby od účastníků a její zaznamenání (buď ústně na místě, kterou si student sám zaznamená v jejím průběhu, či písemně elektronicky)

Potvrzení vedoucího akce, že se student na akci aktivně podílel

Povaha předmětu vylučuje opravné termíny.

Literature - Czech
Last update: T_KDF (12.05.2015)

Pro přípravu neformálních aktivit a her: příručky a knihy zabývající se neformálním vzděláváním obecně, zpětnou vazbou, sborníky či internetové databáze her… Např.

Hranostaj.cz - Sbírka nejen skautských her [online]

JIRÁSEK, I.: Zlatý fond her I - Hry a programy připravené pro kurzy Prázdninové školy Lipnice. Praha: Portál, 2008.

HANUŠ R., HRKAL, J.: Zlatý fond her - Hry a programy připravené pro kurzy Prázdninové školy Lipnice. Praha: Portál, 2011.

REIMAYEROVÁ, E., BROUMOVÁ, V.: Cílená zpětná vazba. Praha: Portál, 2012.

NEUMAN, J.: Dobrodružné hry a cvičení v přírodě. Praha: Portál, 2014.

Pro přípravu workshopů či přednášek odborné texty - ročenky/vzorové úlohy/studijní texty korespondenčních seminářů, historické úlohy/studijní texty Fyzikální olympiády, sborníky Veletrhu nápadů učitelů fyziky, texty o různých výukových metodách fyziky či další texty. Např.

Souhrnný sborník Veletrhu nápadů učitelů fyziky [online]

DVOŘÁKOVÁ, I.: Fyzikální vzdělávání žáků a učitelů v projektu Heuréka. (disertační práce) [online]

Organizátoři FYKOSu: Archiv letáků a ročenek [online]

Fyzikální olympiáda: Přehled studijních textů z Knihovničky fyzikální olympiády [online]

Syllabus -
Last update: T_KDF (13.05.2015)

The practice is focused on the learner's active involvement in some form of non-formal education in physics. Options for implementation and completion practices are for example physics camps such as organized by FYKOS MFF UK (for high school), Výfuk MFF UK (for secondary schools) and the like.

During the training period, student participate in the creation of a program of action, its preparation, ideally is present during entire activity (min. 4 days, in the case of shorter events can be practice fulfilled by multiple events), implements several individual (or team) outputs in the form of workshops or (interactive) lectures and let evaluate his/hers activities by participants and leader of activity. Conclusion of the practice is in a form of self-evaluation questionnaire and discussion with leader of practice.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html