SubjectsSubjects(version: 845)
Course, academic year 2018/2019
   Login via CAS
Practical activities in teaching physics II - NDFY078
Title in English: Praktické cvičení ve výuce fyziky II
Guaranteed by: Department of Physics Education (32-KDF)
Faculty: Faculty of Mathematics and Physics
Actual: from 2018
Semester: summer
E-Credits: 4
Hours per week, examination: summer s.:0/3 C [hours/week]
Capacity: unlimited
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Guarantor: RNDr. Petr Kácovský, Ph.D.
RNDr. Marie Snětinová, Ph.D.
Annotation -
Last update: T_KDF (12.05.2014)
The seminar builds on the subject Practical activities in teaching physics I. Students will participate in guidance during practical exercises for high school students in the Interactive physics laboratory. The students will learn how to analyse the practical activity – what high school students really do during that time.
Course completion requirements - Czech
Last update: RNDr. Jitka Houfková, Ph.D. (11.05.2018)

Výuka probíhá blokově, studenti získají zápočet za aktivní vedení středoškoláků v alespoň čtyřech experimentálních blocích v IFL (každý blok má 120 minut).

Charakter podmínek pro získání zápočtu vylučuje opakování.

Literature - Czech
Last update: RNDr. Jitka Houfková, Ph.D. (11.05.2018)

Millar, R. (2009). Analysing practical activities to assess and improve effectiveness: The Practical Activity Analysis Inventory (PAAI). York: Centre for Innovation and Research in Science Education, University of York.

Agrest, M. M. (2009). Physics Labs with Flavor. Physics Teacher 47(5), 297-301.

Další materiály vedoucích semináře.

Syllabus -
Last update: T_KDF (12.05.2014)

Assessment of practical work

Mechanics of rotating frames

Mechanical vibrations

Electrostatics

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html