Introduction to Bibliographic and Scientific Research II - NDFY072
Title in English: Úvod do rešeršní a výzkumné činnosti II
Guaranteed by: Department of Physics Education (32-KDF)
Faculty: Faculty of Mathematics and Physics
Actual: from 2010
Semester: summer
E-Credits: 1
Hours per week, examination: summer s.:0/1 C [hours/week]
Capacity: unlimited
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Guarantor: RNDr. Martina Kekule, Ph.D.
Opinion survey results   Examination dates   Schedule   Noticeboard   
Annotation -
Last update: RNDr. Martina Kekule, Ph.D. (02.05.2013)
Seminar is for new graduated students. It is aimed at managing skills and getting knowledge useful for independent research. It deals with specific characteristics of pedagogical reasearch. Topics: bibliographic searching, scientometry, scientific approaches, questionnaire, data processing in pedagogical research,...
Course completion requirements - Czech
Last update: RNDr. Martina Kekule, Ph.D. (11.10.2017)

Zápočet je udělen na základě aktivní účasti v alespoň 75 % výuky a uspokojující vypracování zápočtových prací. Pokud je účast studenta nižší, může vyučující povolit nahrazení účasti vypracováním seminární práce. Povaha předmětu vylučuje opravné termíny.

Literature -
Last update: RNDr. Martina Kekule, Ph.D. (02.05.2013)

Kerlinger F.: Základy výzkumu chování, Academia

Chráska M.: Metody pedagogického výzkumu, Grada

Hendl J.: Přehled statistických metod zpracování dat, Portál

Ferjenčík J.: Úvod do metodologie psychologického výzkumu

Matfyzpress: Anděl, Zvára – statistika

Učebnice Statistica: http://www.statsoft.com/textbook/

Bell J. Doing your research project. Open University Press, 2005

Meško D. a kol. Akademická příručka. Osveta, Martin, SR, 2006

Šesták Z. Jak psát a přednášet o vědě, Academia, Praha, 2000

Čmejrková, S. a kol.: Jak napsat odborný text. LEDA, Voznice, 2002

Yang, J. T. An Outline of Scientific Writing. For Researchers with English az a Foreign Language. Singapore: World Scientific Publishing Co., 2006

Janík, Miková: Videostudie: výzkum výuky založený na analýze videozáznamu, Brno 2006.

Bogdan, Biklen: Qualitative Research for Education, Pearson Education, US 2007.

Žák: Zjišťování parametrů kvality výuky fyziky. Disertační práce, 2006.

Syllabus -
Last update: RNDr. Martina Kekule, Ph.D. (02.05.2013)

6. Observation in classroom.

7. Abstract.

8. Cluster analysis.

9. ANOVA.

10. Basic principles of factor analysis.