SubjectsSubjects(version: 845)
Course, academic year 2018/2019
   Login via CAS
Physics in the Cultural History of Mankind II - NDFY069
Title in English: Fyzika v kulturních dějinách lidstva II
Guaranteed by: Department of Physics Education (32-KDF)
Faculty: Faculty of Mathematics and Physics
Actual: from 2009
Semester: summer
E-Credits: 3
Hours per week, examination: summer s.:2/0 Ex [hours/week]
Capacity: unlimited
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Guarantor: doc. RNDr. Jiří Langer, CSc.
Annotation - Czech
Last update: T_KDF (23.05.2007)
Přednáška má ukázat vzájemné ovlivňování filosofie a fyziky od antiky do současnosti, rozebrat základní metody zkoumání světa - empirickou a racionalistickou. Má podat přehled vývoje fyziky a jeho propojení s dějinnými událostmi, dále poukázat na přímé i nepřímé vlivy fyziky na umění a literaturu a konečně se zmínit i o etických otázkách týkajících se vědeckého výzkumu a aplikace vědy v praktickém životě.
Course completion requirements - Czech
Last update: RNDr. Jitka Houfková, Ph.D. (27.10.2017)

Ústní zkouška. Zkoušku je možno opakovat v nejvýše dvou opravných termínech.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html