SubjectsSubjects(version: 845)
Course, academic year 2018/2019
   Login via CAS
Practical Course in School Experiments II - NDFY046
Title in English: Praktikum školních pokusů II
Guaranteed by: Department of Physics Education (32-KDF)
Faculty: Faculty of Mathematics and Physics
Actual: from 2018
Semester: summer
E-Credits: 4
Hours per week, examination: summer s.:0/4 C [hours/week]
Capacity: unlimited
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Guarantor: RNDr. Věra Koudelková, Ph.D.
RNDr. Stanislav Gottwald
doc. RNDr. Zdeněk Drozd, Ph.D.
Annotation -
Last update: T_KDF (01.07.2015)
Demonstrating experiments from Electricity and Magnetism. Capacity is limited, students of physics teaching have priority.
Course completion requirements - Czech
Last update: RNDr. Věra Koudelková, Ph.D. (13.06.2019)

Zápočet je udělen za:

  • aktivní účast (podmínkou je 100% docházka, vypsán je jeden náhradní termín)
  • vypracování seminární práce dle zadání vyučujících
Literature -
Last update: RNDr. Věra Koudelková, Ph.D. (13.06.2019)

Svoboda, E. a kol.: Pokusy z fyziky na střední škole III, IV. Prometheus Praha, 1999, 2000

Physics textbooks for secondary schools.

Syllabus -
Last update: T_KDF (12.05.2009)

School experiments demonstrating basic phenomena in topics:

Electrostatic field,

Electric current in conductors, liquids (electrolytes) and gases,

Electric current in semiconductors,

Magnetic field, Electromagnetic induction,

Alternating currents,

Non-rotating and rotating electric engines,

Electromagnetic oscillations and waves,

Communication technology.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html