Didactics of Physics II - NDFY044
Title in English: Didaktika fyziky II
Guaranteed by: Department of Physics Education (32-KDF)
Faculty: Faculty of Mathematics and Physics
Actual: from 2014
Semester: winter
E-Credits: 3
Hours per week, examination: winter s.:0/2 C [hours/week]
Capacity: unlimited
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Guarantor: RNDr. Martina Kekule, Ph.D.
doc. RNDr. Mgr. Vojtěch Žák, Ph.D.
prof. RNDr. Emanuel Svoboda, CSc.
Opinion survey results   Examination dates   Schedule   Noticeboard   
Annotation -
Last update: prof. RNDr. Emanuel Svoboda, CSc. (05.05.2004)
The first part of the seminar contains the methodology of solving exercises in physics where students deal with different ways of solutions of these exercises. The second part concentrates on diagnostics of physical knowledge and skills including didactic tests, and on test results procesing. The students make up samples of exams and non-standardized tests for secondary school Physics. For the 4th year teacher-traineee students of Mathematics and Physics for secondary schols.
Course completion requirements - Czech
Last update: RNDr. Martina Kekule, Ph.D. (11.10.2017)

Zápočet je udělen na základě aktivní účasti v alespoň 75 % výuky a zároveň na základě úspěšného vypracování zápočtových prací. Pokud je účast studenta nižší, může vyučující povolit nahrazení účasti vypracováním dalších zápočtových prací. Zápočet lze získat kromě řádného také ve dvou opravných termínech.

Literature - Czech
Last update: prof. RNDr. Emanuel Svoboda, CSc. (05.05.2004)

Kašpar, E. a kol.: Didaktika fyziky - obecné otázky. SPN, Praha 1978. Fenclová, J.: Didaktické myšlení a jednání učitele fyziky. SPN, Praha 1984. Volf, I.: Metodika řešení úloh ve středoškolské fyzice. Gaudeamus Hradec králové, 1997. bartuška, K.: Sbírka řešených úloh z fyziky pro střední školy, I. až IV díl. Prometheus Praha, 1997,1998, 2000. Chrástka, M.: Didaktické testy. Paido Brno 1999. Půlpán, Z.: Základy sestavování a klasické vyhodnocování didaktických testů. Kotva Hradec Králové 1991. Slavík, J.: Hodnocení v současné škole. Portál Praha, 1999. Nahodil, J.: Fyzika v běžném životě. Prometheus Praha 1996 Svoboda, E. a kol.: Přehled středoškolské fyziky. SPN, Praha 1991 Slovník školské fyziky. SPN Praha 1988 Učebnice fyziky pro střední školy. Časopisy Matematika - fyzika - informatika, Školská fyzika.

Syllabus -
Last update: prof. RNDr. Emanuel Svoboda, CSc. (05.05.2004)

The first part of the seminar contains the methodology of solving exercises in physics where students deal with different ways of solutions of these exercises. The second part concentrates on diagnostics of physical knowledge and skills including didactic tests, and on test results procesing. The students make up samples of exams and non-standardized tests for secondary school Physics.

For the 4th year teacher-traineee students of Mathematics and Physics for secondary schols.