SubjectsSubjects(version: 901)
Course, academic year 2021/2022
  
Algorithms, databases and tools in bioinformatics - NDBI044
Title: Bioinformatické algoritmy, databáze a nástroje
Guaranteed by: Department of Software Engineering (32-KSI)
Faculty: Faculty of Mathematics and Physics
Actual: from 2020
Semester: winter
E-Credits: 5
Hours per week, examination: winter s.:2/2 C+Ex [hours/week]
Capacity: unlimited
Min. number of students: unlimited
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Guarantor: doc. RNDr. David Hoksza, Ph.D.
Annotation - Czech
Last update: RNDr. Michal Kopecký, Ph.D. (17.04.2018)
Přednáška představí aktuálně používané algoritmy a přístupy pro analýzu DNA, RNA a proteinů. Především půjde o algoritmy pro podobnostní modelování sekvencí a struktur biomolekul, fylogenetickou analýzu a predikci struktury. Studenti se také dozví, jaké existují hlavní repositáře souvisejících biologických dat, jaká je struktura těchto dat a jak s nimi pracovat na programové úrovni.
Course completion requirements -
Last update: doc. RNDr. David Hoksza, Ph.D. (24.05.2019)

Written exam in the extent covered by the syllabus.

Credit program

Literature - Czech
Last update: T_KSI (18.04.2015)
 • Z: Zvelebil, M., Baum J.: Understanding Bioinformatics, Garland Science; 1 edition, 2007, 0815340249
 • Z: Durbin, R., et al.: Biological Sequence Analysis: Probabilistic Models of Proteins and Nucleic Acids, Cambridge University Press, 1998, 0521629713
 • D: Mount, D.W.: Bioinformatics: Sequence and Genome Analysis, Second Edition, Cold Spring Harbor Laboratory Press, 2004, 0879696087
 • D: Gusfield, D.: Algorithms on Strings, Trees and Sequences - Computer Science and Computational Biology, Cambridge University Press, 1997, 0521585198
 • D: Jones, N.C., Pevzner, P.A.: An Introduction to Bioinformatics Algorithms, The MIT Press, 2004, 0262101068

Syllabus - Czech
Last update: RNDr. Michal Kopecký, Ph.D. (17.04.2018)

Upozornění: v akademickém roce 2018/2019 bude vyučováno blokově.

 • Úvod. Existující nukleotidové a proteinové databáze.
 • Sekvenční podobnost DNA, RNA a protenů.
 • Efektivní vyhledávání v databázích proteinových sekvencí.
 • Vyhledávání motivů.
 • Vícenásobná sekvenční podobnost.
 • Stavba fylogenetických stromů.
 • Algoritmy pro uření podobnost proteinových struktur
 • Predikce RNA a proteinové struktury.
 • Predikce interakčních míst.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html