SubjectsSubjects(version: 850)
Course, academic year 2019/2020
   Login via CAS
Data Visualization Techniques - NDBI042
Title in English: Techniky vizualizace dat
Guaranteed by: Department of Software Engineering (32-KSI)
Faculty: Faculty of Mathematics and Physics
Actual: from 2018 to 2019
Semester: summer
E-Credits: 3
Hours per week, examination: summer s.:2/1 C+Ex [hours/week]
Capacity: unlimited
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Guarantor: RNDr. David Hoksza, Ph.D.
Classification: Informatics > Informatics, Software Applications, Computer Graphics and Geometry, Database Systems, Didactics of Informatics, Discrete Mathematics, External Subjects, General Subjects, Computer and Formal Linguistics, Optimalization, Programming, Software Engineering, Theoretical Computer Science
Annotation - Czech
Last update: T_KSI (28.03.2014)
Vizualizace dat je v mnoha oblastech nedílnou součástí analýz různých souborů dat. Předmět seznámí posluchače s principy, nástroji a algoritmy určených pro vizualizaci. Ačkoli důraz předmětu není přímo na analýzu dat, v různých příkladech užití vizualizace se v rámci přednášek i cvičení studenti setkají s různými metodami statistické analýzy.
Course completion requirements -
Last update: RNDr. David Hoksza, Ph.D. (02.10.2017)

Semester project. Exam.

Literature - Czech
Last update: T_KSI (14.05.2014)

Edward R. Tufte: The Visual Display of Quantitative Information; Graphics Pr; 2nd edition

Edward R. Tufte: Envisioning Information; Graphics Pr

Syllabus -
Last update: T_KSI (22.04.2016)
  • Introduction to data representation and visualization
  • Visualization types and principles
  • Data visualization on the Web
  • Multi-dimensional data visualization - PCA
  • Multi-dimensional scaling
  • Graph data visualization

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html